Kızıl Ahmet Bey

  • Görev : Candaroğulları hükümdarı
  • Önem : Candaroğullarının son hükümdarı
  • Doğum : ?
  • Ölüm : 1478 - Filibe

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Babasının ölümünün ardından beyliğin başına geçen büyük kardeşi İsmail Bey’e karşı muhalefette bulunduğu, başarılı olamayınca Osmanlılar’a sığındığı bilinmektedir. Osmanlı hizmetine girince kendisine dirlik olarak Bolu sancağı verildi. Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon seferi sırasında Osmanlı Devleti’ne tabi olmak ve senede 50.000 duka altın vergi vermek şartıyla Candaroğulları Beyliği’nin başına getirildi. Kızıl Ahmed’in adeta bir Osmanlı valiliği şeklindeki beyliği bir yıl kadar sürdü. Sinop ve Trabzon seferi dönüşü Kastamonu’yu ele geçiren Fatih Sultan Mehmed onu, Mora sancak beyliğine getirmek istediyse de Kızıl Ahmed görev yerine gitmeyip Bolu üzerinden Karamanoğlu İbrahim Bey’in yanına kaçtı. Fakat İbrahim Bey, Osmanlı Devleti ile arasının açılmasını istemediğinden Ahmed Bey’i himaye etmedi; bunun üzerine Kızıl Ahmed, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’a sığındı ve yıllarca onun yanında kaldı.

1472 yılında Tokat’ı yağmalayan Akkoyunlu kuvvetlerinin içinde Kızıl Ahmed de vardı; kendisi Otlukbeli Savaşı’nın çıkmasında da önemli rol oynadı. Zira Uzun Hasan galip gelirse tekrar beyliğine kavuşabileceği beklentisi içindeydi ancak savaşın Osmanlılar tarafından kazanılması üzerine bu beklentisi gerçekleşmedi. II. Bayezid zamanında affedilerek Osmanlı ülkesine dönen Kızıl Ahmed Bey’e Bolu sancağı dirlik olarak verildi. Hayatının son dönemi hakkında fazla bilgi yoktur. İsfendiyaroğulları diye de anılan Candaroğlu Beyliği, bazı eserlerde bu son hükümdarının adıyla Kızılahmedliler şeklinde de zikredilir. Kızıl Ahmed Bey’in oğulları Musa ve Mirza Mehmed Osmanlı Devleti hizmetinde bulunmuşlardır. Bunlardan Mehmed, II. Bayezid’in kızlarından biriyle evlenmiş ve bu evlilikten II. Selim ve III. Murad dönemlerinin önemli şahsiyetlerinden Şemsi Ahmed Paşa dünyaya gelmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Abdülkadir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2002, cilt 25, sayfa: 543

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun