Kıbrıslı Kamil Paşa

Kıbrıslı Kamil Paşa
  • Görev : Osmanlı devlet adamı, Sadrazam
  • Doğum : 1832 - Kıbrıs
  • Ölüm : 16 Ekim 1913 - Kıbrıs
  • Başlıca Eserleri : Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye , Hâtırât-ı Sadr-ı Esbak Kâmil Paşa, . Kâmil Paşa’nın Âyan Reisi Saîd Paşa’ya Cevapları

İyi eğitim görmüş, zeki, ileri görüşlü, haysiyet sahibi ve dürüst bir insan olarak tanınan Kâmil Paşa görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan bir kişilikti. Yabancı dillere olan merakı ve yeteneği dolayısıyla Arapça, Farsça, Fransızca ve Rumca’yı öğrendi. Osmanlı Devleti hizmetine girerek Kıbrıs evkaf müdürlüğüne getirildi ve iki buçuk yıl sonra azledildi. Babıali ve Fransa sefaretinden seçilen komiserlerden oluşan bir komisyona başkanlık ederek Beytülahm Kilisesi’ndeki Katolik-Ortodoks anlaşmazlığını çözümledi. Şarkî Rumeli eyaleti meselesini asker kullanarak çözmek isteyen Sadrazam Said Paşa’nın aksine konuyu müzakere ve anlaşma yoluyla halletmeye taraftar olan Kâmil Paşa bir hatt-ı hümayunla sadarete tayin edildi. Bu ilk sadaretiyle birlikte Said Paşa ile aralarındaki siyasî rekabet de başlamış oldu.

Siyasî tarih üzerine birçok eser okuyan ve devlet işlerinde büyük tercübe sahibi olan Kamil Paşa Osmanlı Devleti’nin ve toplumunun kurtuluşunun maarifle olacağına inandığından sadaretinde yeni eğitim kurumlarının açılmasına büyük önem verdi. Siyasî bakımdan azınlık milletlerin isyan çıkarmasını önlemeye çalıştı. Ermeni davasının nasıl çözümlenebileceği konusunda bazı ıslahatlar yapılmasını, millete karşı sorumlu, yetkileri de bulunan bir hükümete ihtiyaç bulunduğunu, saray mensuplarının hükümet işlerine müdahalede bulunmamasını önerdi. Fakat bu süreçteki tutumundan dolayı görevden azledildi. Hakkında vilâyeti iyi idare etmediği, meşru olmayan kazançlar sağladığı gibi suçlamalarda bulunuldu. İngiltere kralı ile yaptığı bir görüşme sonrası İttihat ve Terakkî yanlısı basında ağır eleştirilere uğradı. Sadareti esnasında Balkan Savaşı ve Babıali Baskını meydana geldi. Sadrazam istifaya zorlandı. Kâmil Paşa, hükümetçe gösterilen lüzum üzerine Lefkoşe’ye gitti ve orada vefat etti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Çetin, Atilla, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 25, 2002

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun