Kenan Paşa

  • Görev : Osmanlı devlet adamı, veziriazam, kaptan-ı derya
  • Doğum : ?
  • Ölüm : 16 Şubat 1659

17. yüzyıl Osmanlı Devleti veziriazamı ve kaptan-ı deryalarından Kenan Paşa, “Sarı”, “Topal” ve “Uzun” gibi lakaplarla anılan Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Kenan Paşa’nın Rus, Çerkez veya Gürcü asıllı olduğuna dair çeşitli bilgiler mevcuttur. Mısır beylerbeyi Bakırcı Ahmed Paşa’nın kölesi olup onun hizmetinde bulunduktan sonra İstanbul’a giden Kenan Paşa, saraya girerek parlak geleceğinin ilk adımını attı. Saray içerisinde kısa sürede sivrilen ve dikkat çeken Kenan Paşa, önce rikâb ağası oldu, sonrasında ise sırayla yükselerek üçüncü vezirliğe kadar erişti. Dönemin padişahının kızıyla da evlenen Kenan Paşa, Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesinin ardından Girit’e gönderildi, ancak Eylül 1652 yılında İstanbul’a tekrardan döndü. Ertesi yıl Budin beylerbeyliğine tayin edildi, dört yıl sonra ise kaptan-ı deryalığa getirildi.

Kaptan-ı deryalık görevi sırasında Çanakkale Boğazı önlerinde Venedik donanmasıyla çarpışan Kenan Paşa ağır bir yenilgiye uğradı ve bu mağlubiyet üzerine görevinden azledildi. İki yıl sonra Köprülü Mehmed Paşa’nın Erdel seferine çıkması üzerine rikâb-ı hümâyun kaymakamı olduysa da bir ay sonra bu görevden alınıp Celâlî Abaza Hasan’ın muhtemel bir saldırısını önlemek için Bursa muhafazasına gönderildi. Köprülü Mehmed Paşa ile olan geçimsizliği, nüfuzunu çekememesi ve Bursa’ya yollanmasının bundan kaynaklandığı kanaatini taşıması gibi sebeplerle Bursa yakınlarındaki Abaza Hasan ile gizlice görüşüp anlaştı ve onlara katıldı. Bir müddet Bursa dolaylarında kaldı, fakat Köprülü Mehmed Paşa’nın İstanbul’a dönüp Celâlîler üzerine sefer hazırlıklarına başlaması üzerine Orta Anadolu’ya çekildi. Hükümet kuvvetlerini idare eden eski arkadaşı Murtaza Paşa’nın Halep’te Celâlî reislerini birbirinden ayırmak ve böylece Abaza Hasan’ı zayıflatmak amacıyla düzenlediği bir tertip sonucu, Abaza Hasan da dahil onun yanında yer alan diğer paşalar ve bazı Celâlî ileri gelenleriyle birlikte öldürüldü.
 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Nejat Göyünç, Kenan Paşa, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2002, cilt.25, sf.253-254

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun