Kemal Reis

  • Doğum : 15. yy
  • Ölüm : 1511
  • Meslek : Denizci

Kemal Reis, Türk denizci. Meşhur Piri Reis’in kardeşi Hacı Mehmed’in oğludur. Sultan II. Bayezid Han tarafından İstanbul’a çağrılarak donanmaya katılmıştır. 1405-1505 yılları arasında Rodos’a büyük bir akın düzenleyen Kemal Reis, aynı yıl İspanya’daki Beni Ahmer Devlet’inin 1493 yılında yıkılmasından sonra Müslümanlara ve Yahudilere akıl almaz işkence ve zulümlerde bulunan İspanyollardan kurtarabildiklerini İstanbul’a getirmiştir.

Hayatı 

Asıl adı Ahmed Kemaleddin olup, 1451 yılında Karaman, Ağrıboz veya Gelibolu’da doğduğu rivâyet edilmektedir. Kemal Reis denizlerde yetişmiş, ünü bütün Avrupa’ya duyulmuş kahraman bir kumandandır. Gençliğinde Eğriboz sancakbeyinin küçük filosunun komutanlığı ile ve emrindeki diğer gemilerle Endülüs’e kadar seferler yapmıştır. Kendi başına İspanya’daki Müslümanların imdadına koşmuş, buradaki Endülüs Devlet’inin ortadan kalkmasına kadar elinden gelen yardımı esirgememiştir. Akdeniz’deki gayret ve çalışmaları, Müslümanlara her zaman yardıma koşması Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han’ın onu İstanbul’a çağırmasına sebep olmuştur. Sultan II. Bayezid Han onu devlet hizmetine çağırınca Kemal Reis 1494 yılında gelerek donanmaya katılmıştır.

Devlet hizmetine girdiği yıldan itibaren donanmada düzeltmeler ve yenilikler yapan Kemal Reis 1497 yılında Mekke ve Medine’ye gönderilen vakıf mallarını götüren donanmanın başına getirilmiştir. Kemal Reis gidiş ve dönüşte Venediklilerle yaptığı iki savaşı da kazanmıştır. Gemilere koyduğu o zamana kadar görülmeyen uzun menzilli toplardan istifade etmiştir. Rodos şövalyelerinin Güney Anadolu limanlarına yaptıkları baskının öcünü almak için 1511 yılının başlarında sefere çıkan Kemal Reis’in gemisi fırtınada batmış, kendisi de boğulmuştur. Zaferleri, yaptığı hizmetleri ile Türk denizciliğinin şöhretli kumandanlarından olan Kemal Reis, 17 yıl Osmanlı Devlet’ine hizmette bulunmuştur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun