Keçecizade İzzet Mola

Keçecizade İzzet Mola, 19.yy. Osmanlı devlet adamı ve şairidir. Tanzimat öncesi Divan Edebiyatının son temsilcilerindendir. İzzed Molla, Halet Efendiden başka, Şeyhülislam İsmet Beyzade Arif Hikmet Efendi'nin de dikkatini çekti. Sultan II. Mahmud Han’ın da iltifatlarına mazhar oldu, bu sebeple sık sık saraya davet edildi. Serbestçe konuşmaları padişah tarafından latife kabul edilerek azarlanmazdı.

Hayatı

Muhammed İzzed Molla, Konyalı Mustafa Efendinin evladından olan Muhammed Salih Efendinin oğludur. 1785 yılında İstanbul’da doğmuştur. Zamanının usulüne göre din ve fen ilimlerini tahsil ettikten sonra ilmiye sınıfına girerek İstanbul’da Galata Kadılığına kadar yükseldi. Babası Salih Efendi 1799 yılında vefat edince bir çok sıkıntılar çekti. Hatta bir gün sabahleyin intihar etmeye karar verip evinden çıktı. Bir kayığa binip Kuruçeşme sahilinden geçerken penceresi önünde Saib Divanı’nı incelemekte olan meşhur Hançerli Bey, bu gencin zarif halini görünce bir beytin açıklamasını rica etti. İzzed Molla dalmış olduğu ümitsizlik fırtınasından sıyrılarak, beyti pek güzel açıkladı. Hançerli Bey onun ilmine ve irfanına hayran kaldı. Böylece İzzed Molla intihar gibi büyük bir günahtan kurtuldu. Bu zat onu ileride Halet Efendiyle tanıştıracaktır. Bu sıralarda 14 yaşlarında olan İzzed Molla, edebiyatla meşgul olan enişteleri Meş’alecizade Esad Efendi ile Kadıasker Moralızade Hamid Efendinin himayesinde büyümüştür. İlmiye mesleğindeki ilk vazifesi 1809 yılında Bursa Müfettişliğidir. İzzed Molla hemen az bir süre sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın torunlarından bir hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten dört erkek çocuğu oldu.

1825 yılında Mekke-i mükerreme kadısı, 1826 yılında ise İstanbul payesi verilmiştir. Harameyn, sonra 1827 yılında eyalet tevzi defteri müfettişi oldu. Rus Harbine taraftar olmadığı için aynı yıl Sivas’a sürüldü. Sonra haklı olduğu anlaşılınca affı için ferman çıkarıldı. Ancak ferman yoldayken Ağustos 1829 yılında 44 yaşında iken hayatını kaybetti. Önce Sivas’a defnedilmiş; sonra kemikleri İstanbul’a getirilerek Atpazarı’nda Canbaziye Mahallesinde Mustafa Bey Mescidi avlusundaki aile mezarlığına defnedildi. Babası da orada medfundur. Nüktedan, zeki ve hoş sohbet bir zat olup, Mevlevi Tarikatine mensuptur.
 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun