Karl Vollers

  • Meslek : Alman şarkiyatçısı
  • Doğum : 19 Mart 1857 - Jeverland Hooksiel
  • Ölüm : 5 Ocak 1909 - Jena
  • Başlıca Eserleri : Lehrbuch der ägypto-arabischen Umgangssprache mit Übungen und einem Glossar, Le neuvième congrès international des orientalistes tenu à Londres du 5 au 12 septembre 1892, Catalogue de la section européenne, Katalog der islamischen, christlich-orientalisch

Kuzey Almanya’da doğan Karl Vollers, Hildesheim ve Jever liselerinde okuduktan sonra Protestan teolojisi ve Doğu dillerini tahsil etmek üzere Tübingen Üniversitesi’ne kaydoldu. Berlin Üniversitesi’nde Heymann Steinthal ve Israel Lewy gibi hocalardan Yahudilik’le ilgili dersler aldı. Ayrıca Halle ve Strasburg üniversitelerinde bir süre öğrenim gördü. 1879’da özel ders vermek için bir yıllığına İstanbul’a gitti. Almanya’ya döndükten sonra lisans diploması ve “facultas doçenti” belgelerini elde etti. 1882’de Halle Üniversitesi’nde hazırladığı çalışmasıyla doktor unvanını kazandı. Vollers öğrenciliği sırasında Albert Socin, Franz Praetorius, Fr. Schrader, J. Barth, Theodor Nöldeke ve G. Landauer gibi ünlü şarkiyatçılardan ders aldı. 1886’da Kahire’deki Hidîviyye Kütüphanesi’ne müdür olarak tayin edildi. Bu görevde kaldığı on yıl süresince Doğu dilleri ve şarkiyat alanında kendini yetiştirdi, Arapça üzerine çalışmalar yaptı. Eylül 1892’de Londra’da toplanan Müsteşrikler Kongresi’ne katıldı. 1896’da Jena Üniversitesi Felsefe Fakültesi’ndeki Şark Dilleri Bölümü’nde görevlendirildi. Burada da Arapça’yla ilgili çalışmalarına devam etti. Aynı yıl Jena’da bulunan Doğu Paraları Koleksiyonu’nun müdürlüğünü de üstlendi ve koleksiyonun zenginleşmesini sağladı.

Cezayir’de toplanan Uluslararası Şarkiyat Kongresi’nde sunduğu tebliğinde Kur’ân-ı Kerîm hakkındaki iddiaları yüzünden müslüman âlimlerin tepkisiyle karşılaşan Vollers, Mısırlı âlim Abdülazîz Çâvîş’in kendisine, bu tür iddiaları gülünç bulduğunu ve yabancıların Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili sözlerinin müslümanlar için bir kıymet taşımadığını söylediğini aktardı. Vollers’in Kur’an’la ilgili iddiaları bazı şarkiyatçılar tarafından da eleştirildi. Birçok şarkiyatçı gibi ilk öğrenimini Hristiyan teolojisi alanında görerek daha sonra dil bilimleri üzerinden şarkiyatla uğraşmaya başlayan Vollers, tarih, dinler tarihi ve dil alanındaki çalışmalarıyla tanındı. Hidîviyye Kütüphanesi’ndeki görevi sırasında yazmalarla ilgilenerek bunların tanıtımı için gayret gösterdi ve bazı Arapça yazmaları neşretti. Almanya’da üniversite hocalığı yaparken Alman kütüphanelerinde Doğu dilleriyle yazılmış koleksiyonların gelişmesini sağladı, kataloglar hazırladı. Dinler tarihi alanında da tanınan Vollers’e göre din, kültür ve tarihin bir parçası olup aslını ortaya koyabilmek için tarih öncesine gitmek gerekir. Din, insan zihninin kendi çevresiyle sebep-sonuç ilişkisi bağlamında giriştiği faaliyet sonucu ortaya çıkan bir kurumdur ve dinler toplulukları değil, topluluklar dinleri şekillendirir.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Görgün, Hilal, Karl Vollers, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2013, cilt. 43, sf. 125-126

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun