Karl Marx

Karl Marx
  • Önem : Gazeteci, politik ekonomist, komünist ideolojinin kurucus
  • Doğum : 1818
  • Ölüm : 1883
  • Başlıca Eserleri : Komünist Manifesto, Das Kapital 1-2-3, Alman İdeolojisi, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

Ortaya koyduğu düşünce yapısı ve ekonomik sistemle kitleler üzerinde büyük etki uyandıran gazeteci ve politika yorumcusu Karl Marx, Almanya’nın Rhineland bölgesinde Tirier’de dünyaya geldi. Babası anti-Yahudi yasalardan korunmak için Hristiyanlığı kabul eden bir Yahudi’ydi. Marx felsefe alanında çalıştı. 1841 yılında Antik Yunan filozofları ile ilgili yazdığı tezle bu dalda doktorluk unvanı kazandı. Ancak Marx akademisyen olarak iş bulamadı. 1840 yılında gazetecilik yapmaya başladı. Avrupa’da gelişen radikal hareketler hakkında haberler yazdı. 1848 yılında bir devrim dalgası İtalya, Fransa ve Almanya’nın bazı bölgelerine kadar ulaştı. Marx kıta genelinde yayılan bu geniş ölçekli öfke patlamasını dile getiren “Komünist Manifesto”nun yazarlarından biri oldu.(Diğeri ise Friedrich Engels’di)

Manifesto başlangıcındaki “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor, komünizmin hayaleti”, cümlesi ile Marx düşünsel sürecine bir perspektif çizdi. Marx’ın hayatının önemli bir bölümünü yazmak için harcadığı “Das Kapital”, onun düşünsel yapısındaki ekonomik yapıyı aktaran oldukça önemli bir yapıttır. Sınıf ve ekonomi ilişkisi ile bilimsel bir eser olarak değerlendirilmektedir. Marx, tarihin üretim kapasitesindeki gelişmeler tarafından kontrol edildiğini ileri sürüyordu. 19. yüzyılın endüstriyel kapitalizmi feodal düzenin yerine geçen yeni bir toplum modeli, insanlık tarihinde yeni bir aşamaydı. Kapitalizmin ardından ise komünizm gelecekti. Komünizm kurulduğunda işçiler üretimi kontrol edecek ve refahın eşit bir şekilde dağılımını sağlayacaktı. Bu düşünsel yapıyı temellendiren Marx, radikallerle ilişkileri nedeniyle Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerden sürgün edildi. Sonunda 1849 yılında Londra’ya yerleşti ve hayatının kalan kısmını burada geçirdi. Öldüğü sırada altmış dört yaşındaydı.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun