Karkaratülküdr Gazvesi

  • Önem : Hz. Peygamber’in Benî Süleym ve Benî Gatafân’a karşı yaptığı sefer
  • Tarih : Nisan 624

Hz. Peygamber’in katıldığı gazvelerden biri olan Karkaratülküdr Gazvesi İslâm ordusunun Bedir Gazvesi’nden dönmesinden yaklaşık bir hafta sonra, Benî Süleym ve Benî Gatafân kabilelerine ait kuvvetlerin Medine’ye 8 berîdlik mesafede bulunan Karkara mevkiindeki Küdr suyunun başında toplanmakta oldukları haberi üzerine yapıldı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Medine’de yerine Siba‘ b. Urfuta’yı (veya İbn Ümmü Mektûm) bırakarak 200 kişilik bir kuvvetle yola çıktı; bu seferde yanına beyaz renkli sancağını aldı ve onu Hz. Ali’ye verdi. Küdr suyuna varıldığında orada hiç kimsenin bulunmadığını gördü ve Resûl-i Ekrem, adamlarından bazılarını keşif için vadinin üst tarafına yollayarak kendisi iç bölgeye doğru ilerledi. Hz. Peygamberin keşif aracılığıyla yola çıkardığı adamları yolda karşılaştıkları bir çobanı sorguya çektiler; fakat işe yarar bir bilgi elde edemediler. Çoban, Benî Süleym ve Benî Gatafân’a ait 500 deveyi beş gün boyunca suya indirmemekle görevliydi.

Hz. Peygamber’in Benî Süleym ve Benî Gatafân’a karşı yaptığı bu sefer sonucunda Müslümanların gelişini duyan müşriklerin çarpışmayı göze alamadan dağıldığı anlaşıldı. Hz. Peygamber ve beraberindeki kuvvetleri üç gece bekledikten sonra develeri ganimet olarak olarak alıp Medine’ye doğru hareket etti. Hz. Peygamber şehre yaklaşırken Sırâr mevkiine gelince develerin beşte birini ayırıp geriye kalanını Müslümanlara ikişer ikişer dağıttı. Bazı kaynaklara göre Yesâr adlı çoban da esir alındı ve bir sabah kendiliğinden namaza katıldığı görülünce Resûlullah tarafından âzat edildi. On beş gün süren bu seferden bir müddet bir müddet sonra Hz. Peygamber, Gālib b. Abdullah el-Leysî kumandasında bölgeye yeni bir birlik yolladı ve üç şehit veren Müslümanlar çok sayıda hayvanı ganimet alarak geri döndüler. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Algül, Hüseyin, Karkaratülküdr  Gazvesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 24, 2001

Sarıçam, İbrahim, “İlk Dönem İslam Tarihi”, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun