Karboğazı Baskını

Karboğazı Baskını
  • Önem : 44 kişilik Kuvayi Milliye birliğinin teknik donanım sahip 700 Fransız askerine karşı galip gelmesi
  • Yer : Toros Dağları’nın eteği
  • Tarih : 27-28 Mayıs 1920
  • Diğer adlandırmalar : Karboğazı Savaşı, Gülek Boğazı Savaşı

Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’ne yüklemiş olduğu ağır yaptırımları, memleketin birçok noktasında olduğu gibi, Adana civarında da kendini hissettiriyordu. Paylaşımın sonucunda gözünü Türkiye’nin güney bölümlerine diken Fransız kuvvetleri, işgali hızlandırmak ve toplumsal bir direniş olarak karşılarına çıkan Kuvâ-yi Milliye kuvvetlerinin gücünü azaltmak amacıyla, Çukurova gibi tarımsal ve stratejik açıdan önemli bir yeri bir an önce kontrol altına almak istedi. Fakat Toros Dağları’nın dik yamaçları ve geçiş alanlarının çoğuna Kuvâ-yi Milliyecilerin hakim olması Fransa’nın bölgeye hakim olmasını zorlaştırdı. Bölgeye bir an önce hakim olmak isteyen Fransızlar ile Toros Dağları’na hakim Kuvayi milliye birlikleri arasında geçen büyük mücadele tarihe “Karboğazı Baskını” olarak geçti.

44 kişiden oluşan Kuvâ-yi Milliye birliğinin yaklaşık 700 kişiden oluşan donanımlı Fransız askerlerine ve her türlü teknik imkânsızlıklara karşı galip gelmesi, eşine az rastlanır büyük bir savaş başarısı olarak tarihte yerini aldı. Kesin Türk zaferiyle sonuçlanan bu önemli başarı sonrasında çok sayıda Fransız askeri esir alındı. Bu zafer aynı zamanda Çukurova gibi önemli bir yerin kurtuluşunda önemli rol oynadı. Elde edilen bu mühim zafer ilerleyen yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından nesilden nesile aktarılmaya çalışıldı, özelde bölge halkına genelde ise tüm Türk vatandaşlarına savaşın cereyan ettiği Gülek’in savaştaki stratejik önemi anlatıldı. Ancak “Karboğaz Baskını” sonucu elde edilen zafer, bu girişimlere rağmen layıkıyla tanınmadı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kemal Çelik, Çukurova’nın İşgali Döneminde, Fransız Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri ile Millî Kuvvetlerin Buna Karşı Yayımladığı 1920 Tarihli Yeni Bir Belge, Akademik Bakış Dergisi, cilt.2, sayı.3, 2008

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun