Karacabey Camii ve Külliyesi

Karacabey Camii ve Külliyesi
  • Yer : Ankara,
  • Yapılış Tarihi : 1428?
  • Banisi : Celâleddin Karaca Bey b. Abdullah
  • Mimarı : Sinâneddin Ahmed b. Ebû Bekir el-Müşeymeş

Ankara’da 15. yüzyıla ait önemli tarihi yapılardan biri olan Karacabey Camii ve Külliyesi, bugün Hacettepe Üniversitesi Yerleşkesi’nin içerisinde yer almaktadır. Külliye ilk dönemlerinde geniş bir avlunun içinde bulunan cami ve türbe ile avlu girişinin yakınındaki çeşme ve bu yapılara biraz uzak yerde bulunan çifte hamamla birlikte, mutfak, ahır ve mahzenden oluşuyordu. Yılların getirdiği yorgunluğa ve tahribata karşı halen cami, türbe, hamam ve çeşme sağlam durumda işlerliğini korumaktadır. Külliyenin banisi, Çelebi Sultan Mehmed’in damadı Anadolu Beylerbeyi Celâleddin Karaca Bey b. Abdullah’tır, mimarı ise Sinâneddin Ahmed b. Ebû Bekir el-Müşeymeş’tir.

Zamanla külliyeye verilen önemin azalması beraberinde külliyeye verilen gelirlerin kesilmesine neden oldu. Haliyle çok uzun süre bakımsız kalan yapı 1892 yılındaki depremle iyice harap oldu ve kubbesi çöktü. 1894’te onarılarak Cumhuriyet dönemine kadar varlığını sürdüren yapı, 1938, 1947 ve 1965 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1989’da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan restorasyonla mâmur hale getirildi. Yapı özgün mimarisini 1894 onarımında büyük ölçüde kaybetti. 2003-2005 yıllarında yapılan kazılar sonucunda ele geçen bulgulara göre hazırlanan restitüsyon projesi doğrultusunda tekrardan restore edildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Enis Karakaya, Karacabey Camii ve Külliyesi, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EK-2, 2016

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun