Karaca Ahmet

  • Meslek : Türkmen dervişi ve halk hekimi
  • Doğum : ?
  • Ölüm : 1371 – 1390 ?

Orhan Gazi devrinde yaşayan Karaca Ahmed, rivayete göre Acem diyarında hükümdarlık yapan Süleyman el-Horasani’nin oğludur. Başlangıçta zevk ve safa içinde bir hayat sürerken bir vesileyle dervişliğe yönelmiş, Anadolu’ya gelerek Geyve Akhisarı’nın fethine katılmış, fetihten sonra da buraya yerleşmiştir. Hacı Bektaş Vilayetnamesi’nde Karaca Ahmed’in Anadolu erenlerinin gözcüsü ve Sivrihisarlı Şeyh Nureddin’in müridi olduğu ifade edilmektedir. Orhan Gazi döneminde Bizanslılar’la yapılan Palekanon savaşından sonra Üsküdar’a gelerek bugün kendi adıyla anılan türbe ve mezarlığın bulunduğu bölgeye yerleşen Karaca Ahmed burada kurduğu tekkede çok sayıda mürid yetiştirdi, tekkesi Osmanlı-Bizans sınırında bir tampon bölge görevini üstlendi. Dönemin önemli şahsiyetlerinden birinin gözlerini tedavi ettiği ve karşılığında birçok arazinin mülk olarak kendisine vakfedildiği rivayet edilmektedir. Osmanlı topraklarında büyük şöhrete kavuşan ve Balkanlar’da çok defa Aziz George ile özdeşleştirilen Karaca Ahmed sayesinde Hristiyan halk onu ve dolayısıyla İslamiyet’i kolayca benimsemiştir.

Karaca Ahmed, Rumeli’deki fetihlere katıldıktan sonra Anadolu’nun pek çok yöresini dolaşarak hem hastaları tedavi etmiş, hem de kurmuş olduğu tekkeler vasıtasıyla Anadolu’nun İslamlaşmasına katkıda bulunmuştur. Osmanlı topraklarından geniş bir mürid kitlesiyle birlikte ayrıldıktan sonra ilk olarak Afyon’da bugün kendi adıyla anılan bölgeye yerleşen Karaca Ahmed’e, bu bölge beylerinden birinin akıl hastası kızını tedavi etmesi onun şöhretini daha da arttırdı ve burada kendisine geniş araziler vakfedildi. Ancak kendisi bir süre sonra Afyon’dan ayrılıp Saruhanoğulları’nın hüküm sürdüğü Manisa bölgesine yerleşti. Akhisar muhtemelen Karaca Ahmed’in son durağı oldu; bundan sonra başka bir yere gitmeyerek tekkesinde hem ruh hekimliği yaptı hem de mürid yetiştirdi. Mezarının Akhisar’da kendi adıyla anılan köyde bulunduğunu kaynaklarda geçen Karaca Ahmed’ten sonra şeyhlik ve ruh hekimliği vazifesine oğlu Eşref devam etti. Ayrıca Hızır Abdal adında bir oğlunun daha olduğu bilinmektedir. Onun İstanbul, Afyon, Manisa, Aydın, Sivrihisar, Göynük, Makedonya’da yedi türbesi; Akhisar Karaköy, Eşme-Karaca Ahmed ve Manisa Horoz köylerinde üç makamı bulunmaktadır. Karacaahmet Mezarlığı da onun adına izafe edilmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Şahin, Haşim, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2001, cilt 24, sayfa: 374 – 375

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun