Kalafat Mehmed Paşa

  • Meslek : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : Sofya
  • Ölüm : 8 Mayıs 1793 - Gelibolu

Hayatından bahseden kaynaklarda Rusçuk ayanından Çelebi Mehmed Ağa’nın çiftlik kâhyalığını yaparken ihtida ederek Müslüman olduğu ve daha sonra geldiği İstanbul’da Çorbacı Kilcizade Mustafa Ağa’nın aracılığı ile Yeniçeri Ocağı’na girdiği belirtilir. Yanında yer aldığı Kilcizade Mustafa Ağa’nın Safer 1748 yılında ocak ağalığına ilk tayininde çorbacılıktan ağa silahdarlığına yükselen Mehmed Ağa, Kilcizade’nin 1750 yılındaki ikinci defa yeniçeri ağalığına getirilmesi üzerine tekrar çorbacı olmuştur. Çavuşluk ve başçavuşluktan sonra sekbanbaşılık görevini üstlendi ve 1768 yılında Rusya seferinde bulunan orduya katıldı.

Bundan sonra sırasıyla zağarcıbaşılık, kul kethüdalığı, yeniçeri ağalığı gibi görevler üstlenen Mehmed Paşa bu son görevinde kısa kaldı. Kartal bozgununun ardından sayısı azalan ve disiplini bozulan ordunun tekrar nizama sokulması konusunda yeterli gayreti gösteremediği gerekçesiyle ağalıktan uzaklaştırılarak Tekirdağ’a sürgün edildi. Mehmed Ağa’nın tekrar İstanbul’a gelip vazife alabilmesi III. Mustafa’nın vefatından sonra gerçekleşti. I.Abdülhamid’in hatt-ı hümayunuyla 1777 yılında ikinci defa yeniçeri ağalığına getirildi. Ardından sadrazamlık makamına getirilen Mehmed Paşa, 1779 yılında kararlaştırılan Aynalıkavak Tenkihnamesi ile uğraştı. Kırım Hanlığı’na istiklal ve serbestiyet veren bu anlaşmaya karşı duyulan tepkilerin İstanbul’da birbiri ardınca çıkan yangınların sebebi olarak değerlendirilmesi, bunların arkasında Yeniçeri Ocağı’nın olduğu kanaati, Sadrazam Mehmed Paşa’ya ocakta esaslı bir temizlik yapma fırsatı verdi. Pek çok ocak ağası görevden alındı ve sürgüne yollandı. Ancak karışıklıklar bitmedi. On dört saat süren çeşitli yangınlar meydana geldi ve yangınların bir türlü önünün alınamaması, her an yenilerinin çıkacağı endişesi ve çeşitli dedikodular sadrazamın azline yol açtı. Bozcaada’ya sürgüne gönderilen paşa ardından mecburi ikametle Gelibolu’ya yerleşti. Hayatının son yıllarında gözleri görmez olan Kalafat Mehmed Paşa’nın mezarı Gelibolu’da Namazgah civarındadır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun