Kadeş Savaşı

  • Önem : İnsanlık tarihinin en büyük ve en eski savaşlarından biri
  • Tarih : M.Ö. 1274
  • Taraflar : Hitit krallığı- Mısır Krallığı

Kadeş Savaşı dünya tarihini etkileyen nadir savaşlardan biriydi. II. Murşili’nin arkasında bir imparatorluk bırakarak göçmesinin ardından oğlu Muvatalli’ye düşen iş, sadece bu mirası elinde tutmaktı. Ancak burada bu “sadece elinde tutmak” sözünün olağanüstü ağırlıkla bir anlamı vardır. Çünkü bu arada firavunlar devleti uzun süren bir siyasal gevşeklikten sonra gerçek bir hükümdara sahip oldu. Mısır’ın üstünlüğü yeniden kurmakta olağanüstü atılımlara girişen bu hükümdar II. Ramses’ti. Tahta geçince, Suriye sınırına kesin şeklini vermenin bir zorunluluk olduğunu anladı. Eskiçağın bu en güçlü hükümdarının karşısına dikilmesi gereken de Muvatalli idi. İkisi Kadeş Savaşında karşı karşıya geldiler. Savaşın görünürdeki nedeni ve coğrafi mevki dolayısıyla Amurru Devleti’ydi. Bütün Kuzey Suriye devletlerinde olduğu gibi Amurru Devleti de belirli bir vergi ödeyerek güçlü devletlere boyun eğiyordu. Amurru Devleti’nin Amarna çağı krallıklarından olan Abdi-Aşirta ile oğlu Aziru’nun Amarna arşivinde bulunan mektuplarından anlaşılıyor ki; uyguladıkları politika ikiyüzlü idi.

Harbin gerçek nedeni, Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler haline gelmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik menfaatlerinin Kuzey Suriye toprakları üzerinde birleşmesi idi.  Mısırlılar ile Mitanniler arasında kavga konusu olan Suriye Mitannilerin varisi olan Hititlerle Mısırlılar arasında yeni bir takım anlaşmazlıklara yol açtı. Muvatalli 35 bin asker ve 3500 savaş arabası ile Kadeş’in yakınında,  pusuda bekledi. Ramses özel korunma birliği ile birlikte ovada ilerleyerek Kadeş’in kuzeybatısına vardı ve Kadeş’i ele geçirmek için tümenlerin gelmesini bekledi. Hititler büyük bir hızla, bir yıldırım saldırısı biçiminde güneye yönelerek Mısırlıları bozguna uğrattı.  Her ne kadar Mısır tapınaklarındaki yazılarda ve resimlerde firavun ordusunun zaferinden bahsedilmekteyse de sonuç berabere bitti ve bu durumdan Muvatalli kazançlı çıktı. Çünkü savaştan sonra Ramses geri çekildi. Mısırlıların komşusu olan Amurru Devleti yeniden Hititlerin peyki haline girdi. Bu büyük savaşın barış antlaşması daha sonra, II. Ramses’in yirmi birinci krallık yılında, M.Ö. 1269 tarihinde yapıldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ümran Ozan Karahan, Kadeş Savaşı ve Anadolu Tarihi Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, Konya

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun