Joseph Von Hammer

  • Meslek : Tarihçi
  • Doğum : 1774
  • Ölüm : 23 Kasım 1856 - Viyana
  • Başlıca Eserleri : Geschichte des Osmanischen Reiches, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst, Kırım Hanları Tarihi, Osmanlı Devleti’nin İdari Tarihi, Hafız Divanının Almanca Çevirisi

Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı Joseph Von Hammer, 1789 yılında Viyana’da Orientalische Akademie’ye girdi. Burada tercüman olarak yetiştirilmek üzere 10 yıl tahsil gördü. 1799’da İstanbul’a diplomatik görevle tercüman olarak gönderildi. İstanbul’daki ikameti Avusturya konsolosu olarak tayin edilmesiyle son buldu; bir daha İstanbul’a ve Şark ülkelerine dönemedi. Bir yıl içinde diplomatik mesleği sona erdi ve bundan sonra tercümanlık göreviyle Viyana’da kaldı. Bu uzun Viyana ikameti verimli çalışma ile geçen bir dönem oldu ve baştercümanlığa kadar yükseldi. 1807’de Paris’e gittiği sırada önemli araştırmalar yaptı ve Fransa’nın tanınmış şarkiyatçı zümresiyle yakın temaslar kurdu. Devrin ünlü Fransız şarkiyatçısı Silvestre de Sacy ile tanıştı. 1814’te saray tercümanı olarak “Hofrat” rütbesi aldı. 1847’de Bilimler Akademisi’nde Şark Şubesi’nin kurulmasını sağlayarak burada başkan oldu ve tebliğleriyle etkin faaliyette bulundu.

Uzun araştırmaları ile sadece Osmanlı Devleti’nin ve Doğu’nun tarihçiliğinde yeni bir dönem başlatmakla kalmadı; İran, Türk ve Arap edebiyatlarından yaptığı çevirilerle Goethe başta olmak üzere Alman edebiyatını da etkiledi ve yeni bir ilham kaynağının doğmasına sebep oldu. İslam Doğu dilleri ve tarihiyle uğraşanlar içinde Hammer’in aynı zamanda faal bir teşkilatçı ve uygulamacı olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı seyahatnamelerini Avrupa’ya ilk tanıtan tarihçi Hammer olmuştur. Ancak tercüme ettiği eserler daha kendi çağında tartışma konusu olduğu gibi eserleri bazı yanlış bilgileri de içermektedir. Hammer tüm bu noksanlarına rağmen el atılmayan sahaların, yayınların ve hacimli çalışmanın adamı olarak Alman dili ülkelerinin şarkiyatında verimli bir dönemin öncüsü sayılmayı hak etmiştir. Hammer’in bir özelliği, üç şark dili yanında yaşayan önemli Batı dillerini, Yunanca ve Latince dahil 10 kadar dili çok iyi bilmesi, konuşması ve yazabilmesidir. Hammer, yaşadığı dönemin Osmanlı devlet adamlarının ilgisini ve takdirini çekmiş ve Encümen-i Daniş’e üye seçilmişti. Onun Cevdet Paşa ile mektuplaştığı ve eseri hakkında tanıtıcı bir konferans verdiği bilinmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İlber, Ortaylı, Joseph Von Hammer, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1997, c.15, sf. 491-494

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun