Joseph Toussaint Reinaud

Joseph Toussaint Reinaud
  • Meslek : Fransız Şarkiyatçısı
  • Doğum : 1795- Lambesc, Fransa
  • Ölüm : 1867

Joseph Toussaint Reinaud Fransa’da başladığı tahsilini Aix-en-Provence’ta tamamladı. Paris’e Doğu dillerini öğrenmek üzere gitti. Buradayken Fransa’da modern şarkiyatçılığın kurucusu olarak bilinen Silvestre de Sacy’nin talebesi oldu. Roma’da 1818-1819’da Fransa’nın Vatikan temsilcisi Kont de Portalis’in sekreteri olarak bulundu. Burada yaşadığı on altı aylık süre boyunca şehirde ve civar yerlerdeki eski eserleri inceledi, arkeolojik araştırmalar yaptı. Paris’e dönünce Haçlı seferleri tarihiyle ilgili eser hazırlayan Fr. Michaud ile yakınlık kurdu. Fr. Michaud’un Haçlı seferleri ile ilgili çalışmalarından etkilenen Reinaud Haçlı seferleri konusunda çalışmalara yöneldi. Bu konuyla ilgili Arapça eserler üzerine çalıştı. Haçlı seferleri konusuna yönelişi Michaud’nun çalışmalarına katkıda bulunmasını da sağladı. 1824’te Haçlı seferlerine dair önemli yazmaların saklandığı Bibliothèque Royale’in Doğu Yazmaları Bölümü’nde göreve başladı.

İslâm tarihi ve sanatları, İslâm arkeolojisi, nümismatik, Doğu’nun Antik ve Orta Çağ coğrafyası, Doğu-Batı ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Reinaud Haçlı seferlerinin yanı sıra Araplar’ın Fransa, Savoie, Piémont ve İsviçre fetihleriyle ilgili eserler de kaleme aldı. Ayrıca Arap dili, Berberî lehçeleri, Araplar’da harp sanatı hakkında araştırmalarda da bulundu. Silvestre de Sacy’nin ölümünün ardından Ecole des Langues Orientales Vivantes’ta Arap Dili Bölümü’nün başına geçti. Sırasıyla Société Asiatique’de başkan ardından Bibliothèque Impériale’in yazmalar bölümü müdürlüğüne getirildi. Nisan 1864’te üstlendiği Ecole des Langues Orientales Vivantes müdürlüğü görevini ve Société Asiatique başkanlığını hayatının sonuna kadar sürdürdü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yiğit, İsmail, Joseph Toussaint Reinaud, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2007, c.34, sf. 542-543

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun