John Rawls

John Rawls
  • Meslek : Filozof
  • Doğum : 1921
  • Ölüm : 2002
  • Başlıca Eserleri : Bir Adalet Teorisi, Siyasi Liberalizm

ABD’li filozof John Rawls, 20. yüzyılın en önemli düşünürleri arasında yer almaktadır. 1971 tarihinde yayınladığı “Theory of Justice”(Adalet Teorisi) adlı eseri onun siyaset felsefesi alanında düşüncelerini en net olarak ortaya koydu. Aynı zamanda yapıt bu alanda yazılan en değerli eserler arasında görülmektedir. Kitabında işlediği en esaslı kavram ise “cehalet peçesi”dir. Ona göre cehalet örtüsünün gözleri bağladığı herkes adil ve eşitlikçi bir toplumda yaşamak isterdi. Rawls bu kavramı pratikte azınlıkların ve dezavantajlı grupların haklarını korumak için kullandı. Örneğin, “cehalet peçesi” altında bir kişinin fiziksel bir engelle doğup doğmayacağını bilmesi mümkün değildi. Rawls’ın mantığına göre tam da bu yüzden hükümet engelleri düşünerek çalışmalıydı.

A Theory of Justice basıltıktan sonra Rawls ABD’nin en önemli politik filozoflarından biri olarak görülmeye başlandı. Ona tam karşıt görüşler ise yine bir başka Harvard profesörü tarafından geldi. Muhafazakar eğilimli libeteryen Robert Nozick, Rawls’ı eleştirdi ve onun devletin adaleti sağlamadaki rolünü fazla abarttığını söylüyordu. Rawls her şeye rağmen özellikle solda yer alanlar için bir kahramandı. “Political Liberalism”(Siyasi Liberalizm) adıyla ikinci bir kitap çıkardı ve kendisine yöneltilen eleştirilerin çoğunu yanıtladı. Başkan Biil Clintom, Rawl seksen bir yaşında ölmeden önce övgüler düzmüştü. “John Rawls bir toplumda şanslı olanların daha az şanslı olanlara yardım etmesinin sadece ahlaki değil aynı zamanda mantıklı da olduğunu söyleyerek siyaset ve ahlak felsefesine önemli bir yenilik getirmiştir.”

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun