John Locke

John Locke
  • Doğum : 29 Ağustos 1632 Wrighton/İngiltere
  • Ölüm : 28 Ekim 1704, İngiltere

17. yüzyılın ünlü düşünürlerinden biri olan John Locke 1632 yılında Wrinton/İngiltere de doğmuştur. Düşüncelerini gelişmesinde babasının büyük etkileri olan Locke, 1652 de Oxford Üniversitesine girerek felsefe öğrenimi gördü. Tabiat bilimleri ve tıp okurken bir yandan da Descartes’in eserlerini inceledi. Descartes’e olan hayranlığı bir yana onun karşıtı olan iki düşünür, Gassendi ve Hobbes’un eserlerini de inceledi.

Ülke dışında diplomatik görevler alan Locke, 1677 yılında tanıştığı Shaftesbury Kontu Lord Ashley’in özel hekimi ve danışmanı oldu. Aynı zaman da Lord Ashley’in yanında politikaya da atılmıştır. Lord İngiltere’den uzaklaşmak zorunda kalınca, Locke de ardından Hollanda’ya gitti. İngiltere’ye ancak Kral II. James’in 1688’de, devrilmesi üzerine ülkeye dönebildi. Bir süre önemli devlet görevlerinden sorumlu tutuldu. Son yıllarında liberal eğilimli Whigler’in düşünce alanında öncüsü oldu.

Düşünceleri

Locke’un düşünceleri Orta Çağ felsefesinden kaynaklanır. Oxford’ta gördüğü öğrenim büyük ölçüde Skolastik düşünceyi içerir. Locke, deneyci yaklaşımın kurucusudur fakat onun için önemli olan us ilkelerine bağlanmadır. Özellikle Ralph Cudworth’ten etkilenen Locke, Descartes ve Gassendi’nin yapıtlarını inceleyince, onların öğretisini temel edinmiştir. Devlet kuramında Hobbes’ten esinlenmiştir.

Locke öğretisinde deney bilginin en önemli öğesidir. Deneycilik’i kurarken Descartes’in usçuluğuna karşı çıkmış, doğuştan tasarımlar savını yadsır. Ona göre, eğer anlıkta doğuştan tasarımlar olsaydı, insan bunun farkına varırdı. Kimi doğruların anlıkta bilinmeden de bulunabileceği olasılığı olsa da, bunların doğuştan olup olmadıklarının belirlenme olanağı yoktur.

Locke deneyi ikiye ayırır: Dış deney ve iç deney. İç deneyin konusu anlığın kendi işlemleri, içerikleri ve tasarımlarıdır. Bu kaynaklardan sağladığı tasarımlar yalın olup, onun bunları yineleme, karşılaştırma ve birleştirme yetkisine sahiptir. Anlıkta; yeni, yalın tasarım üretme ve imgeleme olanağı yoktur. Yeni olarak nitelenen her nesne yalın tasarımların yeni bileşkesidir. Yalnız iç deneyle kazanılan tasarımlar düşünme ve istenç ile ilgilidir. Hem iç hem de dış deneyle edinilenler de haz, acı, birlik, varlık ve zamandır. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, İstanbul:Anadolu Yayıncılık

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun