Johannes Gutenberg

  • Önem : Hareketli baskı makinesinin mucidi
  • Doğum : 1398
  • Ölüm : 1468

Hareketli baskı makinesinin mucidi Alman zanaatkâr Johannes Gutenberg yaptığı icatla dünya tarihini derinden etkileyecek önemli bir teknolojik ilerlemeye imza attı. Almanya’nın Mainz şehrinde doğan Gutenberg, üst sınıftan bir aileye mensuptu. Erfurt Üniversitesi’ne başvurdu ve muhtemelen kuyumculuk eğitimi aldı. Bunun yanı sıra başarıya ulaşmayan birkaç iş deneyimi oldu. En sonunda 1450 yılında ilk matbaasını açtı. Tahta bir çerçeve ve bir dizi kurşun ve bakır harften oluşan matbaa makinesinin insanlık tarihi üzerindeki etkisi büyük oldu. Bir yüzyıl içerisinde makinanın yaygınlaşmasıyla birlikte kitaplar yeni baskı sistemiyle yayınlanmaya ve kitlesel üretime başladı. Bu durum ise Avrupa çapında yaşanacak entelektüel ve dini bir devrimi ateşleyen ilk kıvılcım oldu.

Gutenberg’in baskı sistemi, günümüzle kıyaslandığında oldukça yavaş olmasına rağmen geleneksel elle kopyalama tekniğine göre çok daha hızlıydı. Gutenberg’in orijinal basım makinasında bulunan kurşun harfler, basılacak olan sayfadaki metne uygun bir şekilde sıralanırdı. O sayfanın baskısı bittikten sonra, harfler bir sonraki sayfaya uygun bir biçimde yeniden dizilirdi. Ancak Gutenberg başarılı bir iş adamı değildi. Matbaanın masrafları borç batağına saplanmasına neden oldu. Mainz’den sürgün edilmiş olmasına rağmen 1465 yılında şehir başpiskoposu tarafından kendine maaş bağlandı. Gutenberg üç yıl sonra doğduğu şehirde öldü. Ölümünden sonraki elli yıl içinde matbaa makinaları kıta genelinde yaygınlaştı. Onun buluşunun tetiklediği bağımsız matbaalar Protestan Reformu’nun yaygınlaşmasında çok kritik bir rol oynadı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun