Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau
  • Meslek : Filozof, yazar
  • Doğum : 1712 - Cenevre - İsviçre
  • Ölüm : 1778 - Ermenonville - Fransa
  • Başlıca Eserleri : Toplum Sözleşmesi, Emile ya da Eğiti­me Dair, Yalnız Gezenin Düşleri

Fransa’dan İsviçre’ye göç eden Protestan bir alenin çocuğu olan filozof Jean Jacques Rousseau, İsviçre’nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. Babasının ilgisizliği nedeniyle çocukluk dönemleri ve gençliği fakir ve sefil bir halde geçti. Haliyle bunun yansıması olarak iyi bir eğitimden mahrum kaldı. 16 yaşına kadar farklı kişilerin himayesinde yaşayan Rousseau’nun istikrarsız bir karakter sahibi olmasına vesile oldu. Paris’te Fransız İhtilâlini hazırlayan ansiklopedistlerin öncülerinden Diderot ile tanışması hayatını etkiledi ve Diderot ondan müzikle ilgili bahisleri yazmasını istedi. Bununla alâkalı olarak yazdıklarını daha sonra “Dictionnaire de La Musique” (Müzik Lügatı) kitabında topladı. İnsan hakları, insan eşitliği ve demokrasi konusundaki yazılarıyla devrinde ve devrinden sonraki dünya felsefe tarihinde büyük bir tesiri oldu. Kanunların bilfiil halk tarafından yapılmasını savunarak “Halk Egemenliği” ve günümüzde İsviçre’den başka bir yerde uygulanmayan “doğrudan Demokratik Temsil” prensiplerini ortaya attı.

Fransız edip ve filozof Jean Jacques Rousseau, edebiyatta romantizm akımının öncülerindendir. Rousseau, Dijon Akademisi’nin açtığı yarışmada; “İlimlerin ve sanatların ilerlemesi ahlâkın düzelmesine yardım etmiş midir?” sorusuna cevap olarak İlimler ve Sanatlar Üzerine Nutuk (Discours) eserini yazdı ve eserinde bu soruya “hayır!” cevabını verdi. Kitabı onun şöhrete kavuşmasına sebep oldu fakat şöhreti bozuk yaşayışına tesir etmedi. 1762 yılında yazdığı Emile isimli eseri Rousseau’nun hapishaneye girmesine sebep oldu. Krallık rejimini ve aristokrasiyi en büyük hedef olarak görerek aleyhteki yazı ve propagandaları ile 1789 Fransız İhtilâlini fikren hazırlayanlar arasında mühim bir yer aldı. Daha sonra Paris’ten Prusya’ya ve oradan da İngiltere’ye kaçmıştır. Bir müddet sonra geri döndüğü Paris’te “İtiraflar” isimli eserini yazmaya başladı. Hayatının en gizli taraflarını ve çeşitli kadınlarla olan gayri meşru münasebetlerini anlatan bu kitabı sebebiyle başı yine derde girdi. Edebiyatın, medeniyet ve kültürün, özel mülkiyetin, teknolojinin ve tefekkürün insanlar arasında farklılaşmaya yol açıp, aslında iyi olan insanı bozduğunu söyleyerek her türlü maddî ve manevî kıymetlere, değer ölçülerine karşı çıkmaktadır. 1778 yılında hayatını kaybetti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun