Jacinto Bosch Vilá

Jacinto Bosch Vilá
  • Meslek : İspanyol Şarkiyatçısı
  • Doğum : 14 Nisan 1922-İspanya
  • Ölüm : 1985
  • Başlıca Eserleri : El Oriente árabe en el de sarrollo de la cultura de la Marca Superior, Los Almorávides, Albarracín musulmán, Historia de Sevilla, La Sevilla Islámica

Hayatının yaklaşık kırk yılını İslâmî araştırmalara vakfeden Bosch Vila, 1946’da Barselona Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sâmî Diller Bölümü’nden mezun olduktan sonra Zaragoza Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne asistan olarak alındı. Madrid Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doktorasını tamamladıktan sonra Granada Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslâm Tarihi kürsüsüne geçti. Daha sonra bu fakültenin dekan yardımcılığı, akademik faaliyetler başkanlığı ve rektör yardımcılığı görevlerini üstlendi. Geniş bilgi birikiminden dolayı meslektaşları ile öğrencileri arasında “maestro” (üstat) lakabıyla anılan Bosch Vilá’nın ilmî kişiliği, görev yaptığı coğrafî mekânların da etkisiyle biri kuzeyde Aragon, diğeri güneyde Granada dönemi olmak üzere başlıca iki merhalede gelişti. Kuzeydeki çalışmalarının büyük bir bölümünü, Aragon bölgesinin siyasî ve sosyokültürel tarihine ayırdı. Bu şekilde daha önce yalnız Codera tarafından kısmen çalışılmış olan bu bölgenin tarihi, Bosch Vilá’nın sayıları otuza varan kitap, makale ve belge şeklindeki neşriyatıyla gün ışığına çıkmış oldu. Ayrıca bu sıralarda Murâbıtlar ve Aragon’un güneyindeki Şentemeriyetüşşark’ın İslâmî dönemi hakkında da iki monografi kaleme aldı.

Üretken ve titiz bir araştırmacı olan Bosch Vilá, 1959’dan 1985 yılına kadar devam eden Gırnata döneminde çalışmalarını daha farklı konularda yoğunlaştırdı. Bu dönemde ki çalışmaları arasında Kuzey Afrikalı Müslümanların Endülüs tarihindeki yerleri, bu çerçevede siyasî ve sosyokültürel hayatları; Mülûkü’t-tavâif dönemi, bu dönemde Endülüs’ün Kurtuba (Cordoba), İşbîliye (Sevilla), Meriye (Almeria), Gırnata (Granada) gibi şehirlerinde hayat; İslâm hukuku, müesseseleri ve tarihi gibi konular yer aldı. Ferdî çalışmalarının yanında Cuadernos de Historia del Islam ve Andalucía Islámica, textos y estudios adlarında iki derginin çıkarılmasına da öncülük etti.  Aynı zamanda birçok ilmî kuruluşa da üye olan Bosch Vilá bazı araştırmalarıyla 1951’de Francisco Codera, 1953’te Franko, 1956’da Bernardo Zapater Marconell ödüllerini kazandı; 1985’te de Fundacioàn para la Cultura de Sevilla adlı kuruluş, La Sevilla Islámica adlı eserinden ötürü kendisini ödüllendirdi. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özdemir, Mehmet, Jacinto Bosch Vila, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1992, c.6, sf. 295-296

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun