IV. Mustafa

IV. Mustafa

Yirmi dokuzuncu Osmanlı padişahıdır. 1779 yılında doğan Şehzade Mustafa I. Abdülhamid’in oğludur. Küçük yaştan itibaren sarayda klasik bir eğitim aldı, babasıyla teftiş gezileri yaptı. Babasının ölümü üzerine tahta amcası III. Selim çıktı, ancak çocuğu olmadığı için Şehzade Mustafa’yı sevdi ve kolladı; rahat bir dönem yaşadı. III. Selim’in ıslahatları halk arasında bir ayaklanmaya neden olmuş ve padişahı tahttan indirmişlerdi. Bunun üzerine 1807 yılında yerine IV. Mustafa geçti ancak onun saltanatı III. Selim’in tahttan indirilmesine pişmanlık duyulmasına yol açtı. Çünkü IV. Mustafa dönemi kargaşa, asayişsizlik, devlet yapısındaki çözülme ve reform karşıtları arasındaki amansız mücadeleler ile geçti.

Padişahlık Dönemi

1806 yılında başlayan Rus savaşının devam etmesi ordunun düzeninin bozulmasına neden oldu. Yeniçeriler isyan etti, sadrazam kovalandı, ordu erkanı kaçtı ve düzen bir türlü sağlanamadı. Bu kargaşa Rusların savaşı kazanmasına neden oldu.

Ordu ile birlikte İstanbul’a dönen Alemdar Paşa büyük çabalar sonucunda asayişi sağladı ve isyancıları öldürttü. Ancak Alemdar’ın çevresinde toplanan bir grup III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak istiyor, IV. Mustafa’nın öldürülme yolları aranıyordu. Önü alınamayan bu gidişat karşısında Alemdar Paşa Babiali’yi bastı ve sadrazamı tutuklayarak Selim’i yenidene tahta çıkarmak için saraya yöneldi. Bu sırada IV. Mustafa sarayın kapılarını kapatarak amcası III. Selim’i ve kardeşi Mahmut’un öldürülmesini emretti. Amcası III. Selim şehit edilirken kardeşi Mahmut yaralı bir şekilde kurtuldu ve IV. Mustafa’nın yerine 1808 yılında tahta çıkartıldı.

Tahttan İndikten Sonra

Bu olaydan sonra Alemdar Paşa sadarete getirildi ve IV. Mustafa saraydaki Şimşirlik Dairesine hapsedildi. Ancak kendisinin yeniden tahta çıkartılması için dışarıya mektuplar yolluyordu. Bu durumun giderek tehlikeli bir hal alması üzerine Alemdar Paşa 3 ay sonra bir baskın düzenledi ve IV. Mustafa’yı belindeki kuşak ile boğarak öldürttü. 1808 yılında hayatını kaybeden IV. Mustafa naaşı babası Abdülhamid’in türbesine defnedildi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Beydilli, Kemal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 31, 2006

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun