IV. Kılıç Arslan

  • Meslek : Anadolu Selçuklu Sultanı
  • Dönem : 1249-1254, 1257-1266
  • Ebeveynler : II. Gıyaseddin Keyhusrev

Babası ölünce geleneğe uygun olarak ağabeyi II. İzzeddin Keykavus, Vezir Şemseddin İsfahani ve ileri gelen beyler tarafından Selçuklu tahtına çıkarıldı; ortanca kardeşi Rükneddin Kılıcarslan ile küçük kardeşi II. Alaeddin Keykubad tahtın iki yanındaki kürsülere oturtuldu. 1246 yılında Güyük Han’ın kağanlık tahtına çıkışı dolayısıyla yapılacak merasime davet edilen II. İzzeddin Keykavus yerine kardeşi Kılıcarslan’ı gönderdi. Bir heyetle Karakurum’a giden Kılıcarslan, yaklaşık iki yıl sonra Güyük Han’ın kendisi için verdiği saltanat yarlığı ile 2000 kişilik bir Moğol askeri birliğinin refakatinde Anadolu’ya döndü ve Sivas’ta hükümdarlığını ilan etti. Sivas’ın yanı sıra Erzincan, Diyarbekir, Malatya, Harput ve Kayseri’de de hükümdar tanındı. Kardeşler arasında barış yoluna varmak isteyen erler olsa da Kılıcarslan’ın kumandanları bir anlaşmaya varılmasına engel oldular ve II. İzzeddin Keykavus’un ordusuna karşı hücuma geçerek barış yolunu kapadılar. Aksaray’ın batısındaki Sultan Hanı yakınlarında cereyan eden savaşta Kılıcarslan beklemediği bir yenilgiye uğradı. Ağabeyinin yanına getirilen Kılıcarslan, iyi karşılandı ve iki kardeş birlikte Konya’ya döndüler. Kılıcarslan ağabeyi Keykavus ve kardeşi Keykubad’la beraber tahta oturtuldu. Böylece Selçuklu tarihinde “ortak saltanat devri” denilen bir dönem başladı.

Celaleddin Karatay ve II. Alaeddin Keykubad’ın ölümünden sonra Keykavus ile Kılıcarslan arasına soğukluk girdi. Arkasına güç toplayan Kılıcarslan, Kayseri’de 1254 yılında ikinci defa tahta çıktı. Barış teklifinin reddi üzerine Kayseri yöresindeki Ahmedhisarı yakınlarında karşılaşan iki ordu, İzzeddin Keykavus’un zaferiyle sonuçlandı ve Kılıcarslan yakalandı. Keykavus kardeşini yine iyi karşıladı ve onun Amasya’da oturmasına müsaade etti. Fakat yeni bir fesada alet olabileceği düşüncesiyle Uluborlu Kalesi’ne konuldu. Sultan Hanı savaşında Moğol Kumandanına yenilen İzzeddin Keykavus Denizli’ye kaçtığı için 1257 yılında Kılıcarslan tek başına Selçuklu tahtına geçirildi. Kılıcarslan’ın hükümdarlığının ilk yıllarında çeşitli yerlerde çıkan isyanlar ancak Moğol kuvvetlerinin yardımıyla bastırılabildi. Moğollar’a Kılıcarslan’ın Memlük sultanıyla bir ittifak kurmaya çalıştığı, her yerden asker toplayarak kendilerine saldıracağı, bunu önlemeye çalıştığı için de kendisini öldürmek istediği bilgisi verilince, Kılıcarslan’ın Aksaray’da öldürülmesi kararlaştırıldı. Konya’da bulunan Kılıcarslan ilhanla ilgili bir meselenin görüşüleceği söylenerek Aksaray’a çağrıldı ve burada verilen bir ziyafetten sonra öldürüldü. Olay halktan gizlendi ve sultanın içkiden hastalanarak öldüğü ilan edildi.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Sümer, Faruk, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2002, cilt 25, sayfa: 404 – 405

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun