İstemi Kağan

İstemi Kağan
  • Ölümü : 576
  • Devlet : Göktürk Devleti
  • Görev : Göktürk Hükümdarı
  • Kardeşi : Bumin Kağan

Tarihte ilk kez Türk kelimesini içinde bulunduran Göktürk Devleti İstemi Kağan döneminde en geniş sınırlarına ulaşmış, kurduğu düzenli ve başarılı otorite ölümünden sonra dağılmıştır. Devlet yönetimi sırasında ağabeyi Bumin Kağan'a saygılı davranmış, onun hükümdarlığına tepki göstermeyerek merkezi otoriteye sahip çıkmıştır. Diplomasiyi iyi kullanarak dönemin güçlü Devleti Sasani'lerin Bizans karşısında ezilmesini sağlamıştır.

HAYATI

Net olarak doğum tarihi bilinmeyen İstemi Kağan, Göktürk Devletinin kurucusu Bumin Kağan'ın kardeşidir. Onun 553 yılındaki ölümünden sonra kendi ölümü olan 576 yılına kadar devleti yönetmeye devam etmiş, dönemin iki en büyük devleti; Bizans ve Sasani İmparatorluklarına karşı kendi devletinin çıkarlarını koruyarak etkiinliğini arttırmıştır.Batı'ya doğru yaptığı fetihlerde devletine fevkalade topraklar kazandırmıştır. Avarların boyunduruğundan kurtulduktan sonra kurulan Göktürk devletinin ikinci Kağanı olarak toprakları Maveraünnehir, Fergana'nın bir kısmı, Batı Türkistan'ın güneyi Kaşgar, Hoten olarak büyüten İstemi, İç Asya kervan yolunun bir daha Türklerin eline geçmesini sağladı.

DİPLOMATİK BAŞARILARI

Ticaet yolunu eline geçirmesiyle huzursuz olan Sasaniler'in hükümdarı I.Husrev ülkesiden geçerek akdeniz limanlarına ve Bizansla yapılan ticareti durdurdu. Güç durumda kalan Göktürkler ve İstemi kağan Bizans'a bir heyet göndererek müttefiklik teklif etti. Bizans Kralı II.Iustinos, 567 yılında gelen bu heyete cevap olarak 569 yılında genel vali Zemarkhos'u gönderip işbirliğini onayladı. Bunu sonucunda I.Husrev ticaret (ipek) yolunu  açtı. Daha sonraki yıllarda meydana gelen Bizans-Sasani çatışmalarında uyguladığı Bizans yanlısı siyaset sonucu Sasanilerin ezilmesini sağladı.
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Öztuna,Yılmaz,Türk Tarihinden Portreler, Ankara:Ötüken 2013

Roux,Jean Paul, Türklerin Tarihi, Kabalcı:İstanbul 2012

'İstemi Kağan'  Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, c.6 s.3005

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun