İsmet Parmaksızoğlu

İsmet Parmaksızoğlu
  • Meslek : Tarihçi ve yazar
  • Doğum : 1924 - Kavala
  • Ölüm : 7 Ocak 1984
  • Başlıca Eserleri : Türkiye’de Din Eğitimi, Genel Tarih: Eski Çağlar ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri, Türklerde Devlet Anlayışı: İmparatorluk Devri 1299-1789, Tarih Boyunca Kürt Türkleri ve Türkmenler, Anadolu’da ve Türklerde Hıristiyanlık: Küçük Kilise Tarihi

En önemli faaliyeti olarak Türkiye kütüphanelerinin ihmal edilen veya çok ağır işleyen bir toplu katalogunun hazırlık çalışmalarına yön vermesi olan İsmet Parmaksızoğlu ilk ve orta tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1945’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet tezi olarak Orhan Köprülü ile birlikte Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi’nin Hayatı ve Ravzatü’l-Ebrâr Zeyli’nin tenkitli neşrini hazırladı. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra kütüphanecilik alanını seçti. 1945’te Manisa şehir kütüphanesinde başladığı memuriyetini İstanbul’daki Râgıb Paşa Kütüphanesi’nde sürdürdü ve genel müdürlüğe kadar yükseldi. Bu sırada komisyon üyelikleri, daire başkanlığı ve müsteşarlık makamlarında bulundu. Memuriyeti sırasında Bağdat’a resmî görevle gitti ve burada Arapçasını ilerletti. 1962’de kütüphaneler genel müdür yardımcısı, 1966’da Din Eğitimi genel müdürü oldu. 1967’de bakanlık müfettişliği kadrosuna geçip Bağdat’a kültür ataşesi olarak gönderildi. Dönüşünde 1971’de yeniden Din Eğitimi genel müdürlüğüne getirildi. 1975’te Kültür Bakanlığı’nda başmüşavirlik kadrosuna tayin edildi ve aynı yıl emekli oldu.

Bulunduğu makamlar dolayısıyla tarih alanındaki çalışmalara öncelik veren ve Türk tarih metinlerinin neşrinde çaba gösteren İsmet Parmaksızoğlu Türk Tarih Kurumu bünyesi içinde tasnif çalışmalarına ve bazı neşriyat işlerine de katkıda bulundu. Şark dilleri ve Osmanlı Türkçesi ile olan malzemenin düzenlenmesi sırasında bilgi ve becerisini ortaya koydu. 1983 yılında yeniden organize edilen Türk Tarih Kurumu’nun tayinle gelen geçici üyeleri arasında yer aldı. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinin yeni neşri için oluşturulan komisyonda çalıştı ve eserin bazı bölümlerini sadeleştirdi. Son zamanlarında bütün mesaisini Kültür Bakanlığı bünyesinde başlatılan Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu çalışmalarına verdi. İsmet Parmaksızoğlu’nun eserleri büyük ölçüde tarihî metinlerin sadeleştirilmesine dayanırdı. Ayrıca kütüphaneler hakkındaki yazıları yanında bazı dergilere makaleler ve İslâm Ansiklopedisi için maddeler de yazdı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Şakiroğlu, Mahmut H., İsmet Parmaksızoğlu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2007, c.34, sf. 173-174

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun