İsmet Hatun

  • Önem : Nûreddin Mahmud Zengî ve daha sonra Selâhaddîn-i Eyyûbî ile evlenen hanım
  • Ölüm : Şubat 1186

Hayırsever bir kişiliğe sahip olan İsmete Hatun Dımaşk nâibi Muînüddin Üner’in kızı idi. İsmet Hatun 1147 yılında Nûreddin Mahmud Zengî ile evlendi. Bu evliliğinden bir kızıyla iki oğlu dünyaya geldi. Nûreddin Zengî’nin vefatının ardından yerine on bir yaşındaki oğlu el-Melikü’s-Sâlih İsmâil geçti. Zengi’nin oğlunun çok küçük yaşta bu mevkiye gelmesi dolayısıyla bu durum İsmet Hatun’un siyasete karışmasına yol açtı. Selâhaddîn-i Eyyûbî bölgeyi hâkimiyeti altına aldıktan sonra İsmet Hatun’la evlenmek istedi. Şâfiî fakihi Şerefeddin İbn Ebû Asrûn ile İsmet Hatun’un kardeşi Emîr Sa‘deddin Mes‘ûd b. Üner’in de hazır bulunduğu bir mecliste nikâh kıydırdı. İsmet Hatun, Dımaşk’ta çıkan ve pek çok kişinin ölümüne sebep olan veba salgını sonucu öldü ve Kāsiyûn dağı eteklerinde kendi yaptırdığı türbeye defnedildi.

İbadete düşkünlüğü ile bilinen İsmet Hatun geceleyin uyanamayıp teheccüt namazını kılamadığında üzülürdü. Bu nedenle Nûreddin Zengî’nin gece namazı kılmak isteyenleri uyandırmak için davul çalınmasını emrettiği kaydedildi. Öte yandan hayırseverliği ile ön plana çıkan İsmet Hatun’un çok sayıda vakfı da bulunurdu. Dımaşk’ta Hacerüzzeheb mahallesinde inşa ettirdiği el-Medresetü’l-Hâtûniyye el-Cevvâniyye, genellikle Hanefî fakihlerinin ders verdiği bir ilim merkezi olarak uzun yıllar hizmet gördü. Bu medreseye kardeşi Emîr Sa‘deddin Mes‘ûd vakıflar tahsis etti, idaresini İsmet Hatun’a ve onun soyundan gelenlere bıraktı. İsmet Hatun ayrıca birçok medreseyi de tahsis ettiği vakıflarla destekledi. İsmet Hatun ayrıca biri Halep, diğeri Dımaşk’ta Banyas nehri kıyısında iki hankah yaptırdı. Onun Selâhaddîn-i Eyyûbî ile evlenmesi, Haçlılar’a karşı mücadele veren Müslümanlar arasındaki birliğin sağlanmasında önemli rol oynadı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Görgün, Hilal, İsmet Hatun, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 001, c.23, sf.140

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun