İsmail Hami Danişmend

İsmail Hami Danişmend
  • Doğum : 1899/Merzifon/Amasya
  • Ölümü : 12 Nisan 1967/İstanbul
  • Meslek : Tarihçi, Türk Dili araştırmacısı

İsmail Hami Danişmend, Tarih ve Türk Dili araştırmacısı, yazar.

AİLE,EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI

Danişmendoğulları kurucusu olan Danişmend Gazi’ye dayanır soy ağacı. Babası Cebel-i Garbî mutasarrıfı Emir Mehmed Kâmil Bey’dir. İlk ve orta eğitimlerini Beyrut ve Şam’da tamamladıktan sonra Fransa’ya dil eğitimi almak amacıyla gider. Yüksek tahsilini ise Mülkiye’de okuduktan sonra kısa bir süreliğine dış işleri bakanlığında memurluk hayatına atılmıştır. Ancak memurluk hayatından memnun olmayarak gazetecilik ve yazarlığa başlamış aynı zamanda çeşitli üniversitelerde Yakın Çağ Tarihi, Dinler Tarihi, Siyasi Tarih alanlarında da eğitimcilik yapmıştır. Bağdat Hukuk Fakültesi dekanlığı ise üniversitelerde yaptığı diğer görevleri arasındadır.Nisan 1919’dan başlayarak farklı yıllarda çıkarmış olduğu Memleket, Hâkimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazeteleri ile Milli Mücadeleyi destekleyen yazılar yayınlamıştır. Sivas Kongresinde İstanbul delegesi olarak bulunmuş ve kongrenin divan katipliğine seçilmiştir. Milli Mücadele kazanıldıktan sonra Cumhuriyet döneminde resmi bir görevde kendi isteğiyle çalışmamış ve kendini tamamıyla tarih ve dil alanındaki araştırmalara yöneltmiştir.2 Nisan 1967’de İstanbul’da vefat etti ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

EDEBİ HAYATI

Otuzdan fazla kitabı bulunan tarihçi ve edebiyatçımızın “İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi” en önemli eseridir. Bu eseri tarih araştırmalarında kaynak olarak sıkça kullanılmaktadır günümüzde. Devşirmelerin Türk milletine yaptığı ihanetleri dile getirmiş ve milliyetçilik akımını gayet açık ve kesin sebeplerle sunmuştur.Sözlük alanında da bir çok eser vermiş ve bu konuda da gayet titiz çalışmıştır. Sözlükleri arasında Osmanlıca, Türkçe ve Fransızca dillerinin açıklamalı ve resimleri sözlük örnekleri bulunur.Şair olarak da tanınan Hami Danişmend ‘in şiir yönü de oldukça güçlüdür. Şiirlerini çoğu zaman kendi adıyla yazmıştır ancak bazı zamanlar mahlasları olan Muhti ve Rabia Hanım isimlerini de kullanmıştır.Çeviri alanında ise Danişmend ’in Batı dillerinden yaptığı tercümeler arasında Cornille’den çevirdiği “Seyyid” ile “Nikomed”, Moliere’den tercüme ettiği “Cimri” ve “Hastalık Hastası” yayınlanmıştır.İsmail Hami Danişmend, ilmi ve medenî cesaretiyle her konunun üzerine giden bir karaktere sahipti. Özellikle Batı’nın kültür emperyalizmine karşı tek kişilik bir ordu gibi meydan okudu. Batılıların açtıkları kolejlerden yetişen ve kendi milletini küçümseyip Batılıları göklere çıkaran yarı aydınların kustukları zehirlere karşı gençliğimizi korumak için, bizzat Batılı yazarların ve seyyahların yazdıkları kitapları kaynak göstererek milletimizin de, dinimizin de diğerlerine kıyasla en üstün özelliklere sahip olduğunu zihinlere yerleştirdi. Gençliğe ve halkımıza kendine güvenme ve tarihe bir kere daha yön verebilme duygu ve idealini yerleştirdi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Akçura, Yusuf, Türkçülük, Türk Kültür Yayını, İstanbul

Resimli Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun