İsmail Hakkı Uzunçarşılı

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  • Meslek : Tarihçi, Siyasetçi
  • Doğum : 23 Ağustos 1888 - İstanbul
  • Ölüm : 10 Ekim 1977 - İstanbul
  • Ebeveynler : Latif Bey, Râtibe Hanım
  • Başlıca Eserleri : Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocaklar, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı

Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Cumhuriyet dönemi önemli tarihçilerinden İsmail Hakkı Uzunçarşılı, tarih camiası çevrelerince önemli bulunan kariyerinin ilk basamağı olarak temel eğitimleri aldıktan sonra Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesine girdi, iki sene sonra ise Beyazıt Merkez Rüşdiyesi'ne nakledildi. Tarih ve coğrafyaya olan ilgisinin Mercan İdadisi’nde başladığını ifade eden Uzunçarşılı, buradan mezun olduğu gün İstanbul Dârülfünun’u Edebiyat bölümüne kaydoldu. Mezun olunca öğretmen olarak ilk görev yeri Kütahya İdadisi ve Sultanisi’nde sekiz yıl boyunca tarih ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Çeşitli illerde de öğretmenlik yapan Uzunçarşılı, gazetelerde tarih yazıları yazarak yayıncılık faaliyetlerinde de bulundu.

Bir süre Maarif Vekâleti umumi müfettişliğinde bulunan Uzunçarşılı, ilk tedrisat umum müdürlüğü görevini icra etti. Siyasetin içinde de bulunmaktan geri kalmadı ve 1927’den 1950 yılına kadar aralıksız Balıkesir milletvekilliği görevinde bulundu. Milletvekilliği yapması onu tarih çalışmalarından uzaklaştırmadı. Bu süreçte İstanbul Üniversitesinde tarih dersleri verdi. 1933 üniversite reformundan sonra da Edebiyat Fakültesi’nde Anadolu Selçukluları, Anadolu beylikleri ve Kanuni devrine kadar Osmanlı Devleti tarihi derslerini vermeyi sürdürdü. Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşu sürecinden ölümüne kadar aralıksız üyelikte bulundu ve hayatı kurumla özdeşleşti. 1977 yılında vefat eden Uzunçarşılı’nın 19 kitabı ve Belleten’den 90’ın üzerinde makalesi yayınlandı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mehmet İpşirli, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2012, cilt.42, sf.264-266

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun