İsmail Hakkı Altunbezer

İsmail Hakkı Altunbezer
  • Meslek : Türk Hattat
  • Doğum : 8 Şubat 1873 - İstanbul
  • Ölüm : 19 Temmuz 1946 – İstanbul

Osmanlı’nın son döneminde yetişen hattatların en önemlilerinden olan Türk hattat İsmail Hakkı Altunbezer İstanbul’da dünyaya geldi. Baba tarafından beş göbek hattat olan Altunbezer, önce Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi olan babası Mehmed İlmi Efendi’den sülüs-nesih öğrendi. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim ve hakkâklık eğitimi alırken Divân-ı Hümâyun Kalemi’ne girdi. Burada Sami Efendi’den hem tuğra çekmesini öğrendi, hem de divanî, celî-divanî ve celî-sülüs yazılarını öğrenmek için alıştırmalar yaptı. İlerleyen dönemlerde ilk olarak “ikinci tuğrakeş”, sonra da “birinci tuğrakeş” oldu. Farklı okullarda tuğra ve celî-sülüs hocalığı yaptı. 1928 harf inkılâbından sonra Şark Tezyînî Sanatlar Mektebi’nde, 1936’dan itibaren de Güzel Sanatlar Akademisi’nde tezhip dersleri verdi. Üstün seviyede fırça ve kalem hakimiyetine sahip olduğu için bu yeni mesleğinde de kolaylıkla eserler oryaya koydu. 1945’te hastalığı dolayısıyla akademideki görevinden ayrılan Altunbezer bir süre sonra da vefat etti.

Üretken ve verimli bir sanat hayatı olan Hakkı Bey’in koleksiyon ve müzelerdeki eserlerinden başka Divan-ı Hümayun’dan çıkan ferman, berat ve menşurlarda da yazıları bulunmaktadır. Üsküdar Selimiye, Edirnekapı, Zeyneb Sultan, Abdi Çelebi, Şemsi Paşa camilerinin kubbe yazıları ile Laleli, Afyon, Eskişehir, Bebek, Bakırköy, Kamer Hatun ve Beyoğlu Ağa camilerinde son derece sanatkârane celîleri vardır. Ayrıca Osmanlı devrinde son Kâbe örtüsünün kuşak yazısı, ilk riyâset-i cumhur mührü, Mahmud Şevket Paşa’nın türbe yazıları onun önemli eserleri arasındadır. İsmail Hakkı Bey aynı zamanda devrinin meşhur gül yetiştiricilerinden biriydi. Sanat hayatının en olgun devrini, eser vereceği yerde ne yazık ki geçim kaygısı yüzünden mahkemelerde bilirkişilikle tüketmeye mecbur kalmıştır. Hakkı Bey’in yetiştirdiği hattatlar arasında M. Halim Özyazıcı ve Macit Ayral gibi Türk hat sanatında dair önemli eserler veren isimler vardır. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Derman, M. Uğur, İsmail Hakkı Altunbezer, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1989, c.2, sf.543-544

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun