İsmail Habip Sevük

İsmail Habip Sevük
  • Doğum : 1892 - Edremit
  • Ölümü : 17 Ocak 1954 - İstanbul
  • Meslek : Yazar, edebiyat tarihçisi, gazeteci, siyasetçi

İsmail Habip Sevük, milli mücadele destekçisi yazıları ile tanınan siyasetçi, yazar. İlk edebiyat tarihi kitabı olan Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi’nin yazarıdır. 7. Dönem Sinop Milletvekili olarak mecliste görev aldı.

Yaşamı

Edremit doğumlu yazarımızın babası Jandarma Binbaşı Mustafa Habib beydir. İlköğrenim yılları Edremit’te lise yılları ise Bursa’da geçmiştir. Edebiyata merakı lise yıllarında hocası olan Hüseyin Siret beyden geçmiştir. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Darülfünununda hukuk eğitimi almıştır. Mezuniyet ardından bir süre öğretmenlik hayatına atılmış ve bu meslek peşinden Kastamonu, İzmir, Ankara illerinde edebiyat ve felsefe alanlarında eğitim vermiştir. Kastamonu yıllarında ittihat ve terakki cemiyeti şube müdürlüğü ve yayın organı olan Köroğlu’nun başyazarlığını yapmıştır. İzmir işgalinden sonra Balıkesir’e geçmiş ve burada İzmir’e Doğru dergisinin yöneticileri arasında yer almıştır. Balıkesir’inde işgali üzerine tekrar Kastamonu’ya dönüş yapar ve burada Açıksöz gazetesinde iki yıl çalışıp kurtuluş savaşının bitimiyle Ankara’ya dönüş yapar.Ankara yıllarında yazarlık hayatına devam ederken Yeni Gün'ün ve Anadolu Ajansı'nın muhabiri olarak 1923 yılı Mart ayında Mustafa Kemal’in Adana, Mersin, Konya illerine yaptığı seyahatlerine katıldı. Dönüşte izlenimlerini bir dizi halinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımladı. Adana’da Maarif Eminliği görevi yapar ve ardından İstanbul’a gelerek Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği hayatına tekrar başlar. Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni iken milletvekilli seçildi. TBMM 7. dönemde Sinop milletvekili olarak yer aldı. Hiç evlenmeyen İsmail Habib Sevük, 1946'da emekliye ayrılarak kendisini tamamen yazmaya verdi. 17 Ocak 1954'te gırtlak kanseri nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirdi. Cenazesi Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi.

 

Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ile dikkatleri üstüne çekmiş ve birçok eleştirinin odağında kalmıştır. Bu eserde Tanzimat dönemine kadar olan edebiyatın genel görünümü hakkında bilgiler vermiş ve Fransız edebiyatı ile eş zamanlı incelemeye, kıyaslamaya başvurmuştur. Gezi türünde iki adet kitabı bulunan yazarın bu kitapları yurt dışı hatıraları ve görevlendirilmiş olduğu yerlerdeki hatıraları üzerine kaleme almıştır. Atatürk ile seyahatleri sırasında edindiği bilgileri ve hatıraları ise 'O Zamanlar' adlı eserinde kaleme almış kişilik ve yaptığı devrimler üzerine analizini ise 'Atatürk İçin' adlı eserinde ayrı olarak sunmuştur. Batı ile kıyas yaptığı iki ciltlik bir eseri ise 'Avrupa Edebiyatı ve Biz' adlı eserdir. Bu eserinde yabancı yazarlar ve milli yazarlarımızı kıyaslamaya başvurmuş hayatları hakkında bilgiler sunmuştur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Mustafa Eski, İsmail Habib Sevük’ün Açıksöz’deki Yazıları

Yahya Kemal,  Edebiyata Dair, İstanbul 2005

Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Ötüken Yayınları 1988 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun