İsaiah Berlin

İsaiah Berlin
  • Meslek : Filozof, yazar, diplomat
  • Doğum : 1909
  • Ölüm : 1997

20. yüzyılın en üretken yazarlarından filozof ve diplomat İsaiah Berlin, çok farklı konularda yazı kaleme alan ve dersler veren önemli bir düşünürdü. Ailesinin 1921 yılında İngiltere’ye yerleşmesinin ardından Oxford’da giden Berlin, 1932 yılında aynı üniversitede ders vermeye başladı. II. Dünya Savaşı sırasında Berlin, ABD’ye gönderildi. Daha sonraları ise Moskova’daki İngiliz elçiliğinde görev yaptı. Sovyetler Birliği’ndeki görevi sırasında yazar ve muhalefetlerle kurduğu dostluk onun komünizm karşıtlığını pekiştirdi. Berlin’in komünizme karşı tepkisi kendi ailesinin yaşadığı acı deneyimlerden kaynaklanıyordu. O zamanlar Rusya’ya bağlı Letonya’da doğmuştu. 1917 yılındaki devrimin ardından ülkeden ayrılmak zorunda kalan bir kereste tüccarının oğluydu.

Berlin, siyaset felsefesini 1959 tarihli “Özgürlüğün İki Anlamı” adlı makalesinde ortaya koydu. Komünizm gibi toplumu yeniden şekillendirmeyi hedefleyen ütopik felsefeleri hedef tahtasına koydu. Makalede negatif özgürlük ve pozitif özgürlük kavramlarını geliştirdi. Negatif özgürlük herhangi bir şeyden özgür olmak anlamına geliyordu. Pozitif özgürlük ise bazı hakların garanti altına alınması anlamına geliyordu. Berlin ütopyacılık yerine insanların farklılıklarını tanıyan ılımlı bir liberalizmi savunuyordu. Vatandaşlara kabul etmek istemeyebilecekleri ütopik şemaları dayatan her türlü yapıya karşıydı. Seksen sekiz yaşında Oxford’da kalp krizinden dolayı öldü. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun