İnebahtı Deniz Savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı
  • Tarih : 7 Ekim 1571
  • Savanaş Devletler : Osmanlı Devleti - Haçlılar
  • Kazanan : Haçlılar

Yenilgiyle sonuçlanması ve donanma kaybedilmesi üzerine Osmanlı deniz tarihinde hüsranla sonuçlanan ilk büyük savaştır. Hem Akdeniz hem de Osmanlı tarihi açısından oldukça önemli olan bu savaş II. Selim zamanında Venedik idaresindeki Kıbrıs’a sefer düzenlenerek adanın Osmanlılar tarafından fethi üzerine, başta papalık olmak üzere Venedik ve İspanya gibi büyük donanmalara sahip devletlerin Kıbrıs’ı kurtarmak için bir Haçlı ittifakı kurma çabası sonrası patlak vermiştir. Kıbrıs’ın intikamını almak için başlatılan savaşta Osmanlı donanmasının başında Serdar Pertev Paşa ile kaptan-ı derya Müezzinzâde Ali Paşa vardı. Altı ay süren deniz harekâtında donanma yorgun düşmüş ve bazı levent gemileri ile etraftaki sancakbeyleri izin isteyerek donanmadan ayrıldı. Venedik donanmasının doğrudan Osmanlı donanmasına saldırması sonucu Osmanlı ağır zayiat verdi. Donanmasının çok önemli bir kısmını kaybeden Osmanlılar, savaşı takip eden kış mevsimini bütün tersanelerinde gemi inşa faaliyetleriyle geçirmek zorunda kaldı. Başta İstanbul, Gelibolu, İzmit ve Sinop tersaneleri olmak üzere Varna, Silistre, Semendire, Burgaz, İğneada, Vize, Ahyolu, Süzebolu, Midye, Kefken, Bartın, Samsun, Biga, Gemlik, Rodos, Alanya, Antalya ve Sakarya üzerinde gemi inşasına başlandı.

XV. yüzyıldan beri Hristiyan Avrupa’da var olan Türkler’in yenilmezliği efsanesinin yıkıldığı İnebahtı Deniz Savaşı, Katolik Hristiyan dünyasının son büyük Haçlı seferiydi ve kalıcı sonuçları olmayan geçici bir zafer niteliği taşıdı. Öte yandan Kıbrıs’ı geri alma amacında olmalarına rağmen başarısız olan Venedik, Osmanlı Devleti ile yeni bir ahidnâme vasıtasıyla yeniden dostluk kurmak istedi. Ticareti devam ettirmek için buna mecbur olan Venedik 1573 ahidnâmesi ile önceden verdikleri üç yüz bin filoriyi vermeye devam etti, Kıbrıs için savaş tazminatı vermesinin yanı sıra da Zenta Adası için ödediği haraç tutarı arttı. Yeniden inşa edilen ve kısa sürede Akdeniz’e açılan Osmanlı donanması, karşısında mukabele edecek bir donanma bulamadı ve Tunus’u da tamamen fethetti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Dilek Seniha Cenez, “1571 İnebahtı Deniz Muharebesi Sonrası Osmanlı Donanmasının Yeniden Teşekkülü”

Bostan, İdris, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 22, 2000

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun