Immanuel Kant

Immanuel Kant
  • Meslek : Filozof
  • Doğum : 1724
  • Ölüm : 1804
  • Başlıca Eserleri : Saf Aklın Eleştirisi

Felsefe tarihinin önemli isimlerinden biri olan Alman filozof Immanuel Kant ailesinin dokuz çocuğundan dördüncüsüydü. Katı bir Prusya evinde yetişen filozof on altı yaşında Konisberg Üniversitesi’ne gitti. 1755 yılında üniversitede ders vermeye başladı. Kırk beş yaşına geldiğinde ise tam profesörlük unvanını aldı. 1781 yılında ise felsefe tarihinde derin yer edinen “Saf Aklın Eleştirisi” adlı eseri yazdı. Bir insandan beklenmeyecek kadar kusursuz düzenli alışkanlıklara sahip olan Kant, Konisberg’te yürüşe çıkar, her gün aynı saatte şehrin gotik katedralinin önünden geçerdi. Bir efsaneye göre Kant o kadar dakikti ki görevliler kilisenin saatini onun kapının önünde belirmesine göre ayarlamaya başlamıştı.

İnsanların doğru bilgiye –ister duyu ister akıl yoluyla olsun- nasıl ulaşabildiklerini 18. yüzyılın en tartılmalı felsefi meselelerinden biriydi. İskoç filozof David Hume gibi amprikler insanın doğuştan herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, bilginin deneyim ya da duyu yoluyla edinildiğini öne sürerken rasyonalistler ise bilgiye ulaşmak için akıl yürütmenin gerektiğine inanıyordu. Kant ise “Saf Aklın Eleştirisi”nde her iki tarafında görüşünü benimsiyor gibi görünüyordu. Bilginin deneyimden çıkabileceğini kabul ediyordu ancak aynı zamanda insan bilgisine bir başlangıç noktası teşkil eden apriori(deneyim öncesi) kavramlar da vardı. Ahlak konusu ise Kant “kategorik zorunluluk” kavramını geliştirmişti: “Öyle davran ki yaptığın şey aynı zamanda evrensel bir yasa haline gelsin.” Bir başka deyişle ona göre sadece herkesin yapmasının doğru olacağı bir eylem doğru olabilirdi. Kant yaşadığı dönem boyunca önde gelen bir Alman filozofu olarak görüldü. Yetmiş dokuz yaşındaki ölümünden sonra ise ünü çok daha geniş bir bölgeye yayıldı. Kant, antik çağdan beri gelmiş geçmiş en etkili Batılı düşünürler arasında kabul edildi.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun