III. Edward

  • Önem : Orta Çağ İngilteresi'nin en önemli krallarından
  • Doğum : 1312
  • Ölüm : 1377

Orta Çağ İngilteresi’nin en güçlü krallarından biri sayılan 3. Edward ülkesini büyük bir askeri güç haline getirdi. Fransa ile yapılan Yüzyıl Savaşları’nı başlattı, ülkesinde parlamenter sistemin ve hukuki yapısının şekillenmesine öncülük etti. Edward, Windsor Kalesi’nde dünyaya geldi. 2. Edward’ın felaketlerle dolu iktidarı, azlinin ardından son buldu ve Edward kısa süre sonra öldü. Henüz 15 yaşında olan 3. Edward’ın adına ülkeyi yöneten annesi ve sevgilisi Roger Mortimer, Edward’ın 18 yaşına gelmesiyle birlikte idam edildi ve Edward resmen tahtın tek sahibi oldu.

Edward, İngiltere’nin İskoçya üzerindeki kontrolünü arttırdı. Fransa’yı krallığının bir parçası haline getirmenin bir yolunu aradı. Zindana attığı annesi eski bir Fransa kralının torunuydu. Aile ağacına dayanarak 1337 yılında Fransız tahtında hak iddia etti. Fransa ile yaşanan bu anlaşmazlık 1453 yılına kadar devam edecekti. Bu dönemde yaşanan mücadeleler “Yüzyıl Savaşları” olarak anıldı. Edward iki meclisli bir yönetim yapısı kurdu. Bir tarafta Lordlar Kamarası, diğer tarafta Avam Kamarası olacaktı. Savaşı finanse edecek vergiler koyarken parlamentonun desteğini almak zorunda kaldı. Bu uygulama, İngiltere’nin parlamentosunun taşıdığı önemi arttırdı. İngiliz teamül hukukunun pek çok unsurunu yazılı hale getirdi. Bu girişim ile İngiliz ve Amerikan hukuk sistemlerinin temellerini attı. Elli yıla yakın hükümdarlık süresi 18. yy.a kadar en uzun soluklu iktidar olarak kalacaktı. Dönemin sonlarına doğru bunama belirtileri göstermeye başladı. Öldükten sonra yenine torunu 2. Richard geçti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun