II.Ahmed

II.Ahmed
  • Doğum : 25 Şubat 1643 - İstanbul
  • Vefat : 6 Şubat 1695 - Edirne
  • Önce gelen : II. Süleyman
  • Sonra gelen : II. Mustafa

II.Ahmed, Osmanlı 21. padişahıdır. Sultan İbrahim'in ve Muazzez Sultan'ın oğludur. Kafeste geçen gençlik yıllarından sonra 1691'de tahta çıkmıştır. Osmanlı onun saltanatında Kutsal İttifak'la mücadeleye girmiştir. Başarılı Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa Slankamen Muhaberesi'nde ölmesi üzerine Osmanlı ordusu Belgrad'a çekilmiştir. Hassas ve hiddetli bir mizaca sahip olan ll. Ahmed şiir ve musikiye meraklı ,aynı zamanda hattat bir padişahtır. Saltanatı sırasında birtakım idari düzenlemeler gerçekleştirilmiş, özellikle Divan-ı Hümayun'un işlerinin artması üzerine, eskiden olduğu gibi divan toplantıları Sultan Süleyman kanunnamesine uygun olarak haftada iki günden dört güne çı­karılmıştır. Kendisi de divan müzakerelerinde bizzat bulunmayı adet haline getirmiş ve hastalığı sırasında bile bu adeti terketmemiştir. Çok merak ettiği Sakız Adası başarısını göremeden 1695'te Edirne'de vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman türbesine defnedilmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Somel, Selçuk Afşin, Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi 2011 , Alfa Basım Yayım

III.Ahmed, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) Ankara:Diyanet Vakfı Yayınları yıl: 1989, cilt: 2,  sayfa: 33-34

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun