II.Keyhüsrev

  • Görev : Anadolu Selçuklu Hükümdarı
  • Ölüm : 1246 - Antalya

Devlet yönetimindeki kabiliyetsizliği ve eğlenceye olan düşkünlüğü ile bilinen Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu sultanı I. Aleaddin Keykubad’ın oğludur. Babasının vefatının ardından genç yaşta tahta çıkan II. Keyhüsrev, ilk olarak babasının yürütmekte olduğu diplomatik ilişkilerin devamını sağladı ve yine babasının döneminde yapılan antlaşmaları yenileyerek, diplomatik ilişkilerde bulundu. Veziri Sadeddin Köpek’in etkisinde kalarak çevresindeki önemli devlet adamları bir bir tavsiye etme yoluna gitti ve birçoğunu öldürttü. Sadettin Köpek güdümündeki II. Keyhüsrev daha da ileri giderek eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile kardeşi Rükneddin ve anneleri Âdiliye Hatun’u da önce hapse attırdı, sonra da öldürttü. Keyhüsrev dışında saltanat iddiacısının kalmamasının ardından Sâdeddin Köpek, Selçuklu hânedanına mensup olduğu rivayetini yayarak tahta geçmeyi planlamaktaydı. Bu durumun geç de olsa farkına varan II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Sâdeddin Köpek’i öldürterek kendini ve devleti onun tahakkümünden kurtardı.

Sâdeddin Köpek’in etkisinde kalarak tecrübeli devlet adamlarını bertaraf etmesi sebebiyle ülkeyi başsız bırakan II. Keyhüsrev, devlet idaresinde iş bilir ve idealist insanların kalmamasından dolayı genel bir çöküş ve gerileme devrinin başlamasına neden oldu. Otorite zafiyetiyle birlikte ortaya çıkan Babai ayaklanması zor da olsa bastırılsa da bu isyan devletin zaaflarını daha da ortaya çıkarttı ve devleti Moğol istilasına hazır hale getirdi. 1242 sonbaharında Anadolu sınırlarına yaklaşan Moğol kumandanı Baycu Noyan, Babaî isyanı dolayısıyla Selçuklular’ın zayıf düşmesini fırsat bilerek kuşattığı Erzurum’u kısa sürede ele geçirip tahrip etti. Kösedağ’da gerçekleşen savaşta öne sürülen Selçuklu öncü birlikleri kısa sürede imha edildi ve Anadolu’nun içlerine doğru şuursuzca dağıldı. Keyhusrev’in annesi ve diğer aile fertleri Halep’e gitmekteyken Selçuklu vasalı Çukurova Ermeni Prensi Hetum tarafından yakalanıp Moğollar’a teslim edildiler; öteki Türk kafileleri de yine Ermeniler tarafından saldırıya uğrayarak yağmalanıp soyuldular. Bu sırada Amasya’da bulunan Vezir Mühezzebüddin Ali, şehrin kadısıyla birlikte ve değerli hediyelerle birlikte Baycu Noyan’ın yanına giderek yılda 360.000 dirhem, 10.000 koyun, 1000 sığır ve deve verilmesi şartlarıyla bir barış antlaşması imzaladı. Keyhusrev Moğollar’la barış yapıldığını haber alınca Antalya’dan Konya’ya geldi. Tarsus kuşatması sırasında Alâiye’de bulunan sultan, içki içerken veya baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu 25 yaşlarında öldü.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ali Sevim, Keyhüsrev II, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2002, cilt.25, sf.349-350

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun