II. Tupac Amaru

  • Önem : İsyanya'ya isyan eden Perulu direnişçi
  • Doğum : 1740
  • Ölüm : 1781

İspanya’ya isyan eden Peru yerlilerinin lideri 2. Tupac Amaru, binlerce yerliyi sömürge hükümete karşı kısa ve kanlı bir savaşa sürükledi. 1780 yılında pek çok savaş kazanmasının ardından, ertesi yıl İspanyollar tarafından yakalandı ve öldürüldü. Asıl adı Jose Gabriel Condorcanqui olan direnişçi takma adını dedesinden almaktadır. Eski İnka başkenti Cuzco’da büyüyen 2. Tupac Amaru, pek çok hemşerisine kıyasla daha iyi şartlarda büyüdü. İnkalar ile olan bağlantısı nedeniyle İspanyollar ona Marki unvanını ve sıra dışı bir ekonomik özgürlük verdi. O ise kendini, ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen neredeyse kölelik koşullarında yaşayan yerli Peru halkıyla özdeşleşti.

1780 yılında yaklaşık seksen bir yoksul yerliden oluşan bir isyan ordusu kurdu. Günümüzde Peru, Bolivya ve Arjantin sınırlarında kalan geniş bir dağlık bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Yüzlerce İspanyol sömürge memuru öldürüldü. Altı ay sonra İspanyol kuvvetleri isyanı bastırmak için geldiler. Yanlarında taraf değiştirmiş iki Tupac Amaru görevlisi de vardı. İsyanın liderinin yakalanmasıyla İspanyollar’a yardımcı oluyorlardı. Cuzco Meydanı’nda önce boğuldu, ardından bedeni dört parçaya ayrıldı. Ne var ki yerliler arasında bağımsızlık arzusu devam etti. Kırk yıl sonra Peru özgürlüğünü kazandı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun