II. Nebukadnezar

II. Nebukadnezar
  • Önem : Eski ve Yeni Ahit'te geçen Yahudi düşmanı Babil Kralı
  • Doğum : MÖ 630
  • Ölüm : MÖ 561

Eski Ahit’teki başlıca kötü karakterlerden biri olan Babil kralı 2. Nabukadnezar, MÖ 598’de Yahudi kralı Jehoiakim’i yenilgiye uğrattığı için Yahudilerin nefretini kazanmış tarihsel bir karakterdir. Sonraki dönemlerde Yahudiliği ortadan kaldırmak için binlerce Yahudi’yi esir alan ve onları kendi başkentine sürgüne gönderen Nabukadnezar, bu dönemin dinler tarihinde “Babil Esareti” olarak adlandırılmasına neden oldu. İncil’de Kudüs’ü fetheden zalim bir kral olarak tasvir edilen Nabukadnezar, İlk Tapınak’ı yıkarak kötü bir ünle tarihte anılan bir karakter oldu.

Dini kaynakların yanı sıra seküler tarihin Nabukadnezar’a ilişkin yazdıklarında ise farklı nüshalara rastlamak mümkündür. Nebukadnezar’ın Mısır’dan günümüz Türkiye’sine uzanan askeri fetihlerinin yanı sıra ünlü Babil’in Asma Bahçeleri’ni yaptırdığına inanılmaktadır. Büyük bir mühendislik becerisi ile yapılan bahçeler antik dünyanın yedi harikası arasında yer almaktadır. Efsaneye göre Nabukadnezar, Babil Bahçeleri’ni bir Med prensi olan ve memleketindeki bahçe ve ormanların hasretini çeken eşi için inşa ettirmiştir. Yapay bir sulama sistemi ile birbirlerine bağlanmış basamaklı bahçelerden oluşmaktadır. Bahçeler daha sonra bir depremde hasar görmüş ve geriye hiçbir iz kalmamıştır. Babil Bahçeleri’nin bir zamanlar günümüz Bağdat’ının güneyinde kaldığı düşünülmektedir. İncil’deki anlatılar Nabukadnezar’ın ömrünün sonuna doğru aklını yitirdiğini ileri sürmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun