II. Gazi Giray

  • Görev : Kırın Hanı
  • Görev Süresi : 1588 - 1607
  • Doğum : 1554
  • Ölüm : Kasım 1607
  • Başlıca Eserleri : Divan, Gül-ü Bülbül, Kahve ile Bade

Kırım hanları arasında önemli bir yere sahip olan II. Gazi Giray, Devlet Giray’ın oğlu olup gösterdiği kahramanlıklardan ötürü Bora lakabıyla da tanınır. Tarih sahnesinde en dikkat çektiği nokta 1578’de başlayan Osmanlı-Safevi mücadeleleri oldu. Bu savaşa Adil Giray kumandasındaki Kırım ordusuna kumandan olarak katıldı ve Demiroğlu Osman Paşa’nın takdirini kazandı. Güçlü bir karaktere sahip olan Gazi Giray savaş meydanlarından ve ileri keşif hareketlerinden geri durmadı. 1580’de bir ileri keşif hareketinde İranlılar tarafından kuşatılarak esir alındı. Osmanlılar’a karşı İran’a destek vermesi istense de teklifi reddetmesi üzerine Alamut Kalesi’ne hapsedildi ve 1585 yılında bir yolunu bularak kaçmayı başardı.

lll. Murad tarafından İslam Giray’ın ölümü üzerine boşalan Kırım hanlığına tayin edilen Gazi Giray, Kırım hanlarının en büyüklerinden biridir.  Hanlığı döneminde, İstanbul 'un emirlerini her zaman yerine getirmeyen Kırım'ın, hanlığı sıradan bir eyaleti gibi gören Osmanlı hükümet merkezi arasında dengeyi kurabilmiş olması büyük bir başarı sayılmaktadır. Kendinden önceki hanlardan farklı bir kişiliğe sahip olan Gazi Giray, yine diğer hanlardan farklı olarak "Ebü'l- Feth el-Gazi" unvanını kullanırdı. Bununla birlikte gerçek bir sanatkâr da olan Giray, çeşitli ilim dallarıyla da ilgilendi. Özellikle tarihe olan ilgisini Macar seferine katıldığı sırada yanına tarihçi Peçuylu İbrahim’i alması bunun iyi bir örneğidir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Halil İnalcık, Gazi Giray II, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1996, cilt.13, sf.451-552

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun