İbrahim Ludî

  • Önem : Ludi hanedanının son hükümdarı
  • Tahta Çıkışı : 22 Kasım 1517
  • Ölüm : 20 Nisan 1526
  • Hükümdarlık Dönemi : 1517-1526

Afgan asıllı Ludi hanedanının son hükümdarı olan İbrahim Ludi, babası Sultan İskender-i Ludi’nin ölümü üzerine tahta geçti. Hükümdarlığını kabul etmeyen muhalifleri, kardeşi Celâl Han’ın etrafında toplanıp onu Cavnpûr hükümdarı yaparak ülkeyi ikiye bölmek istediler. İbrâhîm-i Lûdî hemen kardeşinin üzerine bir ordu sevk etti. Mağlup olan Celâl Han, Sihler’in elindeki Gevâliyâr’a sığındı. İbrâhim Gevâliyâr’ı da kuşattı ve Celâl Han’ı ele geçirerek adamlarıyla beraber hapse attı. Celâl Han bir müddet sonra hapiste öldü. İbrahim daha sonra, devlet ricâlinin kendisine karşı sadık davranmadığı gerekçesiyle sert bir idare tarzı benimsedi ve birçok ileri gelen kişiyi baskıya maruz bırakarak kendisinden soğuttu. Hatta babasının iki önemli yöneticisini ölüme mahkum ettirince diğer devlet adamları kendi güvenliklerini sağlamak için İbrahim’e karşı ayaklandılar. Bu sırada Pencap Valisi Devlet Han Ludi de başkaldırdı. İbrahim Ludi’nin tahtta kaldığı müddetçe kendi akıbetini hiç iyi görmeyen Devlet Han, o sırada Kâbil’de bulunan Babür’ü davet ederek Hindistan’a girmesini istedi. Bunun üzerine Babür Hindistan’a yönelince İbrahim Ludi onu durdurmak için yola çıktı ve iki ordu 1526’da Pânîpet’te karşılaştı. Osmanlı savaş düzenini uygulayan ve ateşli silâhlar kullanan Babür karşısında tutunamayan İbrahim Ludi’nin ordusu dağıldı ve İbrahim savaş alanında öldü.

Sultan İbrahim feraset sahibi ve cesur bir hükümdardı. Soyluları kontrol altında tutmak için baskıcı bir politika uygulamışsa da zalim bir hükümdar olmamıştır. Hükümdarlık kavramının gelişmesine katkıda bulunmuş, adil bir siyaset takip etmiş ve Ludiler Devleti’nin bir imparatorluk haline gelmesi için çalışmıştır. Bazı tasarruflarından dolayı hanedanın yıkılışına sebep olmakla suçlanırsa da asıl sorumluluğun asilzadelere ait olduğu kabul edilmektedir. Pânîpet Savaşı Hindistan tarihi için önemli bir dönüm noktası oldu. İbrahim Ludi’nin ölümüyle Ludi hanedanı yıkıldı, Babür bu savaştan sonra Delhi ve Agra’yı da ele geçirerek Babürlüler hanedanını kurmuştur. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ansarı, A.S. Bazmee, İbrahim Ludi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2000, c.2, sf.320

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun