İbn Rüşd

  • Görev : Hekim, Filozof, matematikçi, Fıkıhçı
  • Doğum : 1126 - Kurtuba(Cordoba), İspanya
  • Ölüm : 11 Aralık 1198 - Marakeş, Fas
  • Başlıca Eserleri : Cevâmi, el-Hiss ve el-Mahsûs (Duyum ve Algı Üzerine), Cevâmi, fî el-Felsefe (Felsefe Üzerine Değerlendirme), Cevâmi Kitâb el-Nefs (Nefis Kitabı Üzerine Değerlendirme), Cevâmi Kütûb Aristutâlîs fî el-Tabiîyyât ve el-İlahîyyât, Cevâmi Mâba'de't-tabî'a (Meta

Endülüs geleneğinden gelen ve önemli İslam âlimlerinin olan İbn Rüşd, hekim, felsefeci, matematikçi ve fıkıhçı kimliğiyle yaşadığı dönemden taşıp geleceğe uzanan önemli bir şahsiyettir. Seçkin bir ailenin çocuğu olarak Kurtuba’da dünyaya gelen İbn Rüşd’ün babası ve dedesi de kendisi gibi kadılık görevi üstlendi. Düşünsel altyapısını oluşturma yolundaki ilk adımı olan temel dini ilimleri babasından öğrenen İbn Rüşd, daha sonraki süreçlerde ise hadis, fıkıh, matematik, tıp vb. birçok alana kendini donatacak eğitimleri dönemin önemli hocalarından aldı.

Doğu İslam dünyasından daha çok Batı dünyasında adından söz ettiren ve asırlarca etkisi süren bir âlim olan İbn Rüşd,  Aristo’nun felsefi doktrinine sadık kalarak Batı dünyasında ‘Averroes’ adıyla ünlendi. Ünü Latin dünyasına da sıçrayan Rüşd burada da "commentator" adıyla tarihte yer etti. İlme adanmış bir ömür olarak karşımıza çıkan İbn Rüşd’ün asıl önemli yanı yönetici vasfına da sahip olması ve bu iki görevi(kadılık ve başkadılık) de aynı anda başarıyla yerine getirmesiydi.  Bu süreçteki onu değerli kılan şey ise günlük işlerinin yanında bilimin peşini hiçbir zaman bırakmaması oldu. Ömrünün son dönemlerinde Marakeş’te bulunan filozof, burada vefat etti. Marakeş’e gömülen İbn Rüşd’ün naaşı üç ay sonra Kurtuba’ya taşınarak İbn Abbas Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Ölümünden çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan ‘Latin İbn Rüşdçülüğü’ akımı ile bu etki modern dönemlere kadar uzandı, bu döneme ait filozof ve düşünürlerdeki etkisi gözlenebilir seviyeye ulaştı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

H. Bekir Karlığa, İbn Rüşd, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1999, cilt.20, sf. 257-288

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun