I.Ahmed

I.Ahmed
  • Doğum : 18 Nisan 1590-Manisa
  • Ölüm : 22 Kasım 1617-İstanbul
  • Önce gelen : III.Mehmed
  • Sonra gelen : I.Mustafa

I.Ahmed, Osmanlı padişahı. III.Mehmed'in ve Handan Sultan'ın oğludur. Tahta çıktığında kardeşlerini idam ettirmeyen ilk padişahtır. Dindar bir padişah olan I.Ahmed görevdeyken Sultan Ahmet Cami'sinin yapılma emrini vermiştir. Döneminde Avusturya ile mücadele halinde olan Osmanlı imzalanan Zitvatorok anlaşmasıyla diplomatik üstünlüğünü kaybetmiştir. Aynı zamanda doğuda İran'la mücadele halindeydi. Sadrazam Kuyucu Murad Paşa'nın sert tedbirler almasıyla iç kesimlerde asayişi sağlamıştır. Tahta en yaşlı hanedan mensubunun geçmesi sistemini getirmiştir. Genç yaşta tifüs hastalığından kurtulamayıp hayatını kaybetmiştir. Sultanahmet Cami yanındaki türbeye defnedilmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Somel, Selçuk Afşin, Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi 2011 , Alfa Basım Yayım

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun