I. Bayezid (Yıldırım)

I. Bayezid (Yıldırım)
  • Doğum : 1360-Edirne
  • Ölüm : 8 Mart 1403-Akşehir
  • Önce gelen : I. Murad
  • Sonra gelen : I. Mehmed
  • Hüküm süresi : 1389 – 1402

I. Bayezid, Yıldırım lakabı ile de bilenen Osmanlı padişahıdır. Yıldırım Bayezid Anadolu Türk siyasi birliğini kuran ilk Osmanlı hükümdarı oldu. Bu faaliyetleri üzerine Yıldırım Bayezid, Abbasi halifesinden Sultan-ı İklim-i Rum (Anadolu ülkesi sultanı) ünvanını aldı.

Hayatı 

1354 yılında dünyaya gelen Bayezid, I. Murat’ın büyük oğludur. Germiyanoğlu Süleyman Çelebi’nin kızı Sultan Hatun ike evlenen Yıldırım Bayezid, hanımının çeyizi olarak Osmanlılar’a bırakılan topraklara sancak beyi olarak tayin edilmiştir.

1386 yılında babası ile bir sefere katıldı ve Frenk Yazısı Savışı’nda gösterdiği başarılardan dolayı ‘’Yıldırım’’ lakabını aldı.

Kosova Savaşı

Sonraki yıllarda gerçekleştirilen Kosova Savaşı Şehzade Bayezid için bir dönüm noktasını oluşturdu. Hem savaşın kazanılmasında büyük rol oynadığı gibi tahtın da yolunu kendisine açtı. Babası I. Murat’ın yaralanması sonucu, oğlu Bayezid’in üstün yeteneklerinden dolayı kendi yerine onun getirilmesini vasiyet etti ve babasının ölümü üzerine bu vasiyet gerçekleştirildi.

Padişahlık Dönemi

Tahta geçtiği sırada Anadolu’da bir kargaşa hakimdi. 1389/90 yılının kışında Alaşehir’i zaptettiği gibi Batı Anadolu’daki Türkmen beyliklerini de Osmanlı idaresine kattı.

Karamanoğlu beyliği ile savaşa giren Osmanlı Devleti, padişah Yıldırım Bayezid’in başarıları ile Beyşehir alındığı gibi Beyşehir’in civarındaki bazı yerleri ise savaşsız aldı.

Ardından dikkatini batıya çeviren Bayezid Han buradaki hakimiyetini kuvvetlendirmeye çalıştı ve bir çok imparator tarafından padişahlığı desteklendi. Yunanistan üzerine yürüdü ve ilk olarak 1387 yılında alınan ancak daha sonra 1389 yılında kaybedilen Selanik’i yeniden ele geçirdi. Güney Arnavutluk da ele geçirildi. Bunun yanında 7 yıldır abluka altında tuttuğu İstanbul’u 1394 yılında yeniden kuşattı.

Haçlı Seferleri

Yıldırım Bayezid’in bu ani ve süratli fetihleri, Macarlar ve Venedikliler’in bir ittifak kurarak Osmanlılar’a karşı yeni bir Haçlı seferi başlatmalarına yol açtı ancak Bayezid Han onları bozguna uğrattı.

Artık Balkanlar ve İstanbul’un kaderi tamamıyla Bayezid’in elindeydi. Bizans İmparatoru Manuel, İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulması, cami yapılması ve bir kadı yerleştirilmesi teklifini kabul etmek zorunda kaldı.

1399 yılında Timur Doğu Anadolu’da bulunuyor ve Anadolu’nun doğu kesimindeki ilk işgalin ardından batı taraflarını da ele geçirmeyi arzu ediyordu. İran’a hakim olan Timur, Yıldırım Bayezid’e saldırıp saldırmama konusunda tereddüt içindeydi. Yalnız 1400 yılına gelindiğinde Osmanlılar’a ait olan Sivas Kalesi’ne saldırdı ve şehri kanlı bir şekilde yağmaladı. Bunun üzerine Timur ile Bayezid Ankara civarında karşı karşıya geldiler ve yapılan savaşta Bayezid yenildi ve esir düştü. Bir süre sonra da esaret altında iken Akşehir’de hayatını kaybetti.

Ankara Savaş’ı Bayezid’in hızlı bir şekilde genişlettiği devletin çökmesine yol açtı. Eski topraklarına yeniden sahip olan Anadolu beyleri gibi ülkenin geri kalan kısmı için birbirleriyle mücadeleye girişen Osmanlı şehzadeleri de Timur’un hâkimiyetini tanıdılar. Osmanlı tarihinde Fetret Devri adıyla anılan bu döneme ait meseleler, ancak II. Mehmed devrinde kesin bir çözüme kavuşturulabildi.

Hayatı baştan başa savaş ve mücadelelerle geçen Bayezid’in öldüğü zaman birçok hayratı da bulunmaktaydı. Bursa’da zaviye, medrese, imaret, han, köprü, darüşşifa yaptırmış, muhteşem Ulucami’yi de yine o inşa ettirmişti. İstanbul’u baskı altında tutmak için Güzelhisar diye de anılan Anadoluhisarı’nı yaptırdığı gibi Anadolu’nun diğer bazı şehirlerinde ve Rumeli’de hayır eserleri meydana getirmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İnalcık, Halil, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 5, 1992

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun