I. Gazi Giray

  • Görev : Kırım Hanı
  • Görev Süresi : 6 ay
  • Doğum : 1503?
  • Ölüm : 1524

Kanuni Sultan Süleyman dönemi Kırım Han’ı olan I. Gazi Giray, I. Mehmed Giray Han’ın oğludur. Han olma sürecine giden yolda devlet idareciliğini babasından öğrenen Gazi Giray, bu vesileyle babasıyla birlikte Astarhan seferine katıldı. Sefer dönüşünde Mehmet Giray’ın Nogaylar tarafından öldürülmesi, Han koltuğunun boşalmasına neden oldu. Kırım beylerinin ittifakı sonucu başa geçen I. Giray Han’ın mevkisi Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından tanınmadı. Öte yandan İstanbul’da bulunan amcaları da onun aleyhinde entrikalara başlamışlardı.

Genç yaşta başa geçen ve tecrübesiz bir genç olan I. Giray’ın duruma hakim olamaması üzerine Kırım’da karışıklıklar çıktı. Kabile aristokrasisinin başı olan Şirin Beyi Memiş, hanlık için İstanbul ile haberleşmeye başladı. Sonuç olarak Gazi Giray’ın yerine hanlığa, o sırada İstanbul’da bulunan amcası Saadet Giray getirildi. Böylelikle genç Giray’ın hanlığı altı ay sürebildi. Yeni hana karşı mücadeleye girişmesine rağmen başarılı olamayan I. Giray, Memiş Bey’in gayretleriyle uzlaştı ve Saadet Giray’ın veliahdı oldu. Ancak birkaç ay sonra bir bayramlaşma töreninde arkasından burularak öldürüldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Halil İnalcık, Gazi Giray I, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1996, cilt.13, sf.451

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun