I. Bahadır Şah

I. Bahadır Şah
  • Önem : Bâbürlü hükümdarı
  • Doğum : 14 Ekim 1643- Dekken- Burhânpûr
  • Ölüm : 28 Şubat 1712- Lahor
  • Hükümdarlık Süreci : 1707-1712

İlme meraklı bir hükümdar olan Bahadır Şah, birçok ilim dalında bilgi edindi ve özellikle harp sanatını öğrendi. Kur’ân-ı Kerîm’i de ezbere bilen Bahadır Şah çok küçük yaşlarda devlet işlerinde önemli görevler üstlendi. Bîcâpûr Krallığı’na karşı düzenlenen sefere katıldı. Kardeşi Ekber’in başlattığı isyanın bastırılmasına yardım etti. Emrindeki ordu ile Konkan’daki Maratalar ve Gûlkünde ülkesine yapılan seferlere de katıldı. Fakat bu esnada Kutubşâhî Hükümdarı Ebü’l-Hasan ile gizli bir iş birliği içerisinde bulunduğu şüphesiyle oğulları Muizzüddin ve Azîmüşşan’la birlikte hapse atıldı. Yaklaşık yedi yıl hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılınca Agra valiliğine getirildi. Babası ölmeden önce Bahadır Şah’ı veliaht ilan etmiş kardeşlerinin de ona tabi olmasını istemişti. Ancak kardeşlerin her biri hükümranlığını ilan etti. Bahadır Şah her ne kadar babasının vasiyetini hatırlatsa da Azam Şah bu durumu kabullenemeyerek kardeşimin üzerine yürüdü. İki kardeşin karşı karşıya geldiği bu savaşta Azam Şah yenildi. Bahadır Şah’ın çıktığı en uzun sefer Sihler’in lideri Bendâ’ya karşı tertip edileniydi. Ölümü üzerine dört oğlu Muizzüddin Cihandar Şah, Azîmüşşan, Refîüşşan ve Cihan Şah arasında taht mücadelesi başladı; sonunda Muizzüddin Cihandar Şah Bâbürlü tahtına geçmeyi başardı.

Adil, merhametli, cesur, cömert ve nazik bir hükümdar olan Bahadır Şah beş yıl süren saltanatı süresince devletin bütünlüğünü korumak için yoğun çabalar sarf etti. Giriştiği mücadelelerde önemli kazanımlar elde etti. Hâkimiyet sahasını Kâbil’den Dekken’in en uzak noktalarına kadar genişletti. Onun ölümünden sonra Babürü Devleti’nde taht kavgaları, iç isyanlar ve dışarıdan yapılan müdahaleler dinmedi. İyi bir hükümdar olmasının yanında iyi bir devlet adamı değildi. Şiî olduğu için cuma ve bayram hutbelerinde Hz. Ali’nin vasî olarak zikredilmesini istedi. Bu durum Sünnîler arasında büyük tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Sünnî âlimleri toplayarak Hz. Ali’nin bizzat Hz. Peygamber tarafından halife tayin edildiğine dair rivayetleri okuyup onları ikna etmeye uğraştı. Fakat halk bu duruma giderek çoğalan tepkiler gösterdi. Oğlu Azîmüşşan’ın da onlarla birlikte hareket ettiğini görünce bu kararından vazgeçti. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Taşağıl, Ahmet, Bahadır Şah I, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1991, c.4, sf.455

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun