I. Alaeddin Keykubad

  • Doğum : 1190 ?
  • Ölüm : 1237
  • Görev : Anadolu Selçuklu Sultanı
  • Ebeveynler : I. Gıyaseddin Keyhüsrev

Kendi adına para bastıran ve El- Melikü’l mansûr Alâüddevle ve d-din Nâsıru emiri’l mümin’în unvanıyla anılan Aleaddin Keykubad, I. Gıyaseddin Keyhusrev’in oğludur. Babasının hükümdarlığı döneminde Tokat’a melik olarak tayin edilen Keykubat, babasının ölümü üzerine tahta geçen ağabeyi İzzeddin Keykavus’un hükümdarlığını kabul etmeyerek Ermeni Kralı Leon ve amcası Mugisûddin ile Kayseri’yi kuşattı. Kuşatmanın başarısız olmasının ardından teslim olarak hapse koyulan Keykubat, ağabeyi İzzeddin Keykavus’un ölmesi üzerine tahta geçti. Hükümdarlığı sırasında ilk icraatı Eyyubilerle bozulmuş olan ilişkileri düzeltmek olan Keykubat, Eyyubi hükümdarının kızıyla evlenerek dostluk ilişkilerini kuvvetlendirdi. Döneminin en önemli sorunu Moğol istilacılığıydı. Bu riske karşı birçok adım atmaya çalıştı ancak Harzemşahları yenilgiye uğratılması Moğollarla Selçukluyu karşı karşıya getirdi ve 1232 yılında bir Moğol birliği yağmalar yaparak Sivas yakınlarına kadar geldi. Moğol Hanı’na değerli hediyelerle bir elçi gönderen Keykubat, istilaya engel olmaya çalıştı, ancak Moğol tarafından kendilerine tabi olmaları isteğiyle karşılaşıldı. Günden güne artan Moğol tehlikesi nedeniyle Ahlat halkının bölgeyi boşaltması dirliği sarstı, buradaki düzenin tekrar sağlanması ve Moğollara karşı daha güçlü durulması adına önlemler alındı.

Alaeddin Keykubad adil, ciddi ve otoriter bir hükümdardı. Devlet işlerini bizzat yakından takip eder, görevini ihmal edenlere müsamaha göstermezdi. Onun zamanı Selçuklular'ın en güçlü dönemidir. Keykubad, doğuda Fırat'a kadar bile gitmeyen ülkesinin sınırlarını Aras boylarına ve Van gölüne kadar ulaştırdı. Yine onun devrinde Akdeniz ve Karadeniz'de donanma meydana getirildi. Karadeniz donanması sayesinde Kırım'daki Suğdak şehri Selçuklu idaresine bağlandı. Vefatı esnasında Selçuklular Ortadoğu'nun en kuvvetli ve en büyük devletiydi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Faruk Sümer, Keykubad I, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2002, cilt.25, sf. 358-359

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun