Hüsrev Paşa Türbesi

Hüsrev Paşa Türbesi
  • Yer : İstanbul / Fatih
  • Yaptıran : Deli Hüsrev Paşa
  • Mimar : Mimar Sinan

Bir dönem Osmanlı Devleti’nde vezirlik yapan ve 11 Mart 1632 tarihinde vefat eden Hüsrev Paşa’nın içinde bulunduğu türbe, Fatih ilçesinin Vatan Caddesi’ne inen yamacındaki türbesinde bulmaktadır. Hüsrev Paşa Türbesi, çeşitli vilayetlerde beylerbeyliği yapan ve ikinci vezir konumuna kadar yükselen Deli Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldı. Türbeler arasında mimarisiyle özel bir yere sahip olan Hüsrev Paşa Türbesi, Mimar Sinan’ın mimarlığında vücut buldu. Osmanlı döneminde, Haliç’ten başlayıp Marmara’ya doğru ilerleyen büyük yangın felaketinde büyük zarar gördü. Son olarak 1918 yılındaki bir yangında türbe tekrar alevlerin arasında kalarak mimarisi bir defa daha zarar gördü. Türbenin içerisinde şu an hiçbir mefruşat ve sanduka kalmamıştır.

Türbenin mimari yapısından bahsetmek gerekirse içten ve dıştan sekizgen planda küfeki taşından yapılmıştır. Türbe kapısının yer aldığı cephe hariç yedi cephesinde altlı üstlü, sivri kemerli iki pencere vardır. Girişin önünde kubbeli ve iki sütuna dayanan bir revak olması düşünülürse de böyle bir mimari elemanın evvelce olduğunu belli edecek hiçbir ize rastlanmamıştır. Dış mimarisi o dönemde inşa edilen türbelerden oldukça farklıdır. Gösterişli ve zengin surette bezenmiş olan Hüsrev Paşa Türbesi’nin ilk yapıldığında bazı kalıntıların gösterdiği gibi iç duvarları da çinilerle kaplı olduğu düşünülmektedir. Hüsrev Paşa Türbesi Mimar Sinan’ın ilk yıllarına aittir. Onun çok daha ünlü kişiler için yaptığı türbelerin sadeliği görüldüğünde bu yapının gösterişli oluşu hayret uyandırmaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Semavi Eyice, Hüsrev Paşa Türbesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt.19, 1999

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun