Hüseyin Hilmi Paşa

Hüseyin Hilmi Paşa
  • Görev : Osmanlı devlet adamı, Sadrazam
  • Doğum : 1855 -Midilli, Yunanistan
  • Ölüm : 3 Nisan 1923 - Viyana, Avusturya

Dürüst, gayretli ve aydın bir kişi olarak bilinen Hüseyin Hilmi Paşa özel hocalardan Fransızca ve fıkıh dersleri aldı. Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd vilâyeti Adliye Encümeni’nde imtihana girerek birinci sınıf dava vekilliği diplomasını kazandı. Midilli’de göz hapsinde tutulan Nâmık Kemal ile tanıştıktan sonra Nâmık Kemal’in hürriyetçi düşüncelerinden etkilendi. Namık Kemal'in bütün eserlerini okudu ve yeni fikirlerine hayranlık besledi. Çalışkanlığı ile âmirlerinin dikkatini çeken Hüseyin Hilmi, memuriyet hayatının dokuz yılını doğduğu adada geçirdikten sonra 1883’te terfi ederek Aydın vilâyeti mektupçuluğuna ve 1885’te Suriye vilâyeti mektupçuluğuna tayin edildi. II. Abdülhamid, Yemen’de İmam Yahyâ’nın sebep olduğu olayları bastırmak üzere Hüseyin Hilmi’yi Yemen valiliğine gönderdi. Yemen halkını kazanmak ve bu yolla burada iyi bir yönetim kurmak isteyen padişah, vali başta olmak üzere bütün vilâyet memurlarının sarık sarmasını, cübbe ve şalvar giymesini emretti. Vali Hüseyin Hilmi’yi vezirlik pâyesiyle ödüllendirdi.

Bulunduğu görevlerde yenilik yapmakla ün kazanan Hüseyin Hilmi memuriyet hayatının en parlak ve en faydalı hizmetlerini yaptı. Şahsî gayretiyle Fransızca öğrenmişse de yabancılarla sıkı ilişkiler kuramadı, millî hisleri daima ön plana çıktı. Diplomasi konusunda hiçbir bilgi ve tecrübeye sahip değildi. Mülkiyede gösterdiği başarıyı diplomaside gösteremedi. Müfettişlik bölgesinde karışıklıkları tam olarak önleyememekle birlikte iyi çalışan bir idare kurmayı başardı. İttihatçılar’a karşı oluşan muhaliflerin şiddetli saldırısına uğradı. İttihatçılar’la arasını düzelttikten sonra onların savaş taraftarı politikalarına destek verdi. I. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı sefâretlerinin ilgasına kadar Viyana sefirliği görevini sürdürdü. Mütareke’den sonra İstanbul’a dönmedi. Hüseyin Hilmi Paşa’nın sadâretine kadar geçen otuz beş yıllık memuriyet hayatı genel olarak başarılı geçti. II. Abdülhamid’in güvenini kazandığı gibi Sultan Reşad’ın da takdir ettiği bir sadrazam olmuştur. 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Aydın, Mahir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 18, 1998

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun