Hoca Ali Rıza

Hoca Ali Rıza

Hoca Ali Rıza, Türk ressam.

Hayatı

1858-1930 yılları arasında yaşamış daha çok manzara resimleriyle tanınan Türk ressamdır. Üsküdarlı oluşu sebebiyle Üsküdarlı lakabıyla da anılan sanatçının babası Mehmed Rüştü Bey’dir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdarda tamamladıktan sonra Kuleli Askeri Lisesine girmiştir. Resme olan tutkusu sebebiyle okulunda bir resim atölyesi açılması için başvurmuş ve hedefine de ulaşmıştır. Çok sayıda eserler üreten Ali Rıza Bey II.Abdülhamid’in yaptığı çalışmaları görmesiyle mükafatlandırılmıştır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyip Süleyman Seyyid ve Kes adındaki ressamlardan sanat eğitimi almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda resim hocalığı yapmaya başlamış, bunun yanında tüm orta öğretimlerde de resim derslerinin olması için albümler hazırlamış ve bu albümler İstanbul’da basılmıştır.Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin içinde bulunan Ali Rıza Bey, grubun başkanlığını da yapmıştır.

Sanat Üslubu

Karakalem, sulu boya ve yağlı boya başta olmak üzere tüm malzemeleri iyi bilen sanatçı, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Eserlerinde kullandığı renk ve desen kompozisyonundan milli karakteri hemen hissedilmektedir. Kendine has resim anlayışı ile pek çok meslektaşını etkilemiştir.Manzara ressamı olarak tanınmaktadır. Osmanlı binalarını, sokak aralarını, mahalleleri ve manzaraları adeta bir belge niteliği taşımaktadır. Seçtiği konuyu tüm gerçekçiliğiyle yansıtırken, az da olsa hayali resimler de yapmış olduğu bilinmektedir. Yalnız tüm çalışmalarının ortak bir noktası vardır, o da insana huzur vermesidir.Eserlerinin bir çoğu dağılmış durumdadır. Yalnız Ankara Milli Kütüphane’de geniş bir koleksiyonu oluşturulmuştur. Sanat hayatı boyunca katılabildiği kadar sergilere katılmıştır.

Başlıca Eserleri

Üsküdar’da Bir Sokak, Üsküdar’da Kar, Denize Açılan Sokak ve Simitçi, Sümbüllü Yalı, Sokakta Yeniçeriler ve Kayalar yağlıboya resimlerindenken; Keten Ayakkabılar ve Çeşme resimleri de karakalem çalışmalarına örnektir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Derman, M.Uğur, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1989, cilt 2

Derman, M.Uğur, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları, İstanbul, 2012

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun