Henri Bergson

Fransız fikir adamıdır. 1927 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Bergson, eserlerinde maddecilerin hücumlarına karşı, ruha ve öldükten sonra ebedi hayata inananları müdafaa etmiştir. Kitapları din ve kıyametle ilgili bilgilerle doludur. Okuyanlar dine ve kıyamete seve seve inandırmaktadır.

Hayatı

1859 yılında Paris'te doğmuştur. Yahudi asıllı bir Polonyalı babayla, Yahudi asıllı bir İngiliz annenin oğludur. Ancak hayatının tamamı Paris'te geçirmiştir. Paris'te Condercet Lisesini bitirmiştir. 1878-1881 yılları arasında Paris Yüksek Öğretmen Okulunu bitirmiş, çeşitli şehirlerde öğretmenlik yapmıştır. Okulda başladığı felsefi çalışmalarını devam ettirmiştir. 1889 yılında Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri adlı tezi ile doktor olmuştur.

1891 yılında Louise Neuburger ile evlenmiştir. Bu arada ruh ve beden arasındaki münasebet üzerinde çalışmaya başlamıştır. 1900 yılında College de France'e çağrılmıştır. 1914 yılında Fransız Akademisine üye seçilmiştir. Savaş yıllarında diplomatik vazife görmüştür. Geçirdiği bir felç sebebiyle sosyal hayattan uzak kalmış, 1941 yılında Paris'te hayatını kaybetmiştir.

Fikri Durumu

Bergson'un felsefesi müşahede, akılcılık ve izafiyetten kaçınmaktır. Ona göre bu üç öğreti gerçekte yalnızca katı maddeleri, düşüncede kavramları, şuurda ise yalnızca biçimleri kabul etmektedir. Halbuki Bergson'un öğretisi; bütün bilgileri ve varlığın tamamını kucakladığını öne süren zekanın eleştirilmesiyle aynı zamanda dolaysız verinin faydacılık, bilginin geometri, eylemin de teknik aşamasına henüz düşmediği insanlık deneyinin başlangıcını his yoluyla kavrama, idrak etme metodudur.

Bergson, sabit değerlere karşı çıkarak, hareket, değişme ve evrim gibi değerleri benimseyen ve daha sonra "süreç felsefesi" adını alan bir fikir sistemi kurmuştur.Eserlerinden bazıları şunlardır; Din ve Ahlakın İki Kaynağı, Şuurun Verileri, Madde ve Hafıza, Düşünce ve Hareket, Metafiziğe Giriş, Gülmek vb.'dir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun