Hayali

Hayali
  • Doğum : 15.yy
  • Ölüm : 1557-Edirne
  • Meslek : Şair

Hayali, 16.yy. divan şairlerindendir. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde şöhrete erişerek padişahın teveccüh ve iltifatını kazanan şairdir. “Bekâr Memi” diye anıldı. Şiirlerini toğladığı bir adet Divan'ı bulunmaktadır.

Hayatı

Asıl adı Mehmed olan Hayali, Vardar Yenicesi’nde doğdu. Şiir sanatına çocuk denecek bir yaşta başlar ve daha, genç yaştayken güzel şiirler söyler. Memleketinde Haydari Şeyhi Baba Ali Mest’in talebesi olup tasavvufu bu zattan öğrendi. Daha sonra hocasıyla birlikte İstanbul’a gelen Hayali, İstanbul’da bazı tesadüflerle şiir ve sanat hamilerinin dikkatini çekmiş, sırasıyla Defterdar İskender Çelebi'ye, Sadrazam İbrahim Paşa'ya intisap etmiş ve İbrahim Paşa vasıtasıyla da Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından tanınmıştır. Böylece şair padişahın kendisiyle görüşmekten zevk aldığı, şiir ve sanat müsahipleri arasına girdi. İskender Çelebi ile İbrahim Paşa'nın idamlarından sonra yıldızı söndü ve bazı rakiplerinin saldırısıyla hayli sıkıntılı zamanlar yaşadı. Vakur ve hakiki bir kalender olan şair, çok defa rakiplerine cevap vermeye tenezzül etmedi. Hayatının sonlarında kendisine Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından bir Sancak ve Bey ünvanı verildi. Hayali, 1557 yılında Edirne’de hayatını kaybetti. Hayali'nin zengin, lirizminin gür ve kuvvetli oluşuyla divan şiirimizin üstün şahsiyetlerinden biridir. Tasavvufla beslenmiş ince, zarif ve ahenkli gazelleri onu devrinin, Necati ile Baki arasında yetişmiş en büyük şairi mertebesine yükseltildi. Şiirlerini topladığı Divan'ı bulunmaktadır. 

 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun